Category: Oppgaver

Oppgaver skrevet av bloggerne på denne siden. De er alt fra småprosjekter i skolesammenheng til masteroppgaver og større, fra leserinnlegg i aviser til større verk.

Posted in Oppgaver

Is inequality a political choice?

Is economic inequality the result of conscious policy choices? Or are growing inequalities the inevitable by-product of international trade, economic growth, structural changes in the…

Continue Reading
Posted in Oppgaver Samfunnsdebatt

CSR implementation in the EU

Ever since the “explosion” of interest groups from the 1980s, the European Union (and especially the European Commission) have somewhat welcomed “lobbyistic” approaches that have…

Continue Reading
Posted in Oppgaver Samfunnsdebatt

Helsereform i USA

Helsedebatten rager i USA. Hvordan kan USA som det eneste industrialiserte landet i verden uten full helsedekning akseptere og inneha de høyeste kostnadene for helsetjenester…

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Does the dividing line between ‘high’ and ‘low’ politics mark the limits of European integration? – The case of Justice and Home Affairs

The development of justice and home affairs (JHA) as a European Union policy-making field has gone from a pragmatic and unobligated type of collaboration outside…

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Government Growth

Government spending has grown relative to government output in most countries with elected governments in the post-war era. This increase is claimed to be independent…

Continue Reading
Posted in Oppgaver Samfunnsdebatt

The Regulatory Difficulties in Implementing the ‘EU ETS’

Denne oppgaven er satt i sammenheng med faget jeg hadde 3. semester på ‘Political Economy’-mastergraden – Political Economy and Regulation. Som oppgavetittelen tilsier omhandler oppgaven…

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Political Economy of Regulation

Her er en oppgave jeg skrev for Political Economy of Regulation, som noen overbeviste meg om å poste på en fest. Den er ikke spesielt…

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Political economy of government

Empirisk test av neoklassisk vekst, basert på en artikkel av Barro fra 1991. Last ned.

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Political economy and macroeconomics

En litteraturstudie av sisteperiodeeffekter, med analyse av stortinget. Last ned.

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Industrial Competition

En case-studie av Hsinchu Science Cluster. Last ned. Notater.

Continue Reading