Det beste tiåret så langt – but you ain’t seen nothing yet

Aftenposten, og mange medier med dem har erklært at de siste ti år har vært et fryktens tiår. De tar så grundig feil.

Dette har vært det beste tiåret på alle målbare variable. Folk har aldri levd lenger, vi har aldri vært friskere, vi har aldri vært rikere, det har aldri vært tryggere enn det har vært de siste ti år. Det har aldri vært mindre korrupsjon, mer vekst og mer handel. Krig har aldri tatt så få liv som i de forrige ti år, selv om norske soldater er involvert.

Vi har sett samfunn utvikle seg, de fattigste bli rikere, medisin bli billigere og lettere tilgjengelig. Aldri har flere tatt utdannelse på alle nivåer, aldri har færre gått sultne.

Med den stadige utvikling i alle deler av verden bør vi ikke bare prise det forrige tiår, men vi har all grunn til å være optimistiske for de neste ti.

Globalisering, frihandel og nord-sørinvestering kommer til å stå sterkt de neste ti år. Landbruk og basisproduksjon vil spres i den tredje verden for å tilfredsstille økende etterspørsel i den første og andre.

Miljø vil naturligvis stå sterkt, og man vil etterhvert som oljereservene tømmes få arbeidsledige ingeniører i bøtter og spann som vil gjøre det arbeidsledige ingeniører gjør, finne opp nye vidunderlige løsninger. Det trenger ikke være alternative drivstoff, det kan være noe så enkelt som en mer effektiv motor.

Flere mennesker vil flytte på seg i de neste ti år enn de forrige ti, noen helt frivillig, mens andre vil bli drevet fra sine hjem. Vi vil ta imot flere med åpne armer ikke fordi de trenger det, men fordi vi trenger det. Det vil selvsagt være spenninger mellom muslimer og kristne, men det vil bli flere sekulære på begge sider som vil bygge bruer som aldri før.

Med all oppgang og nedgang vil de neste ti år være de beste ti noensinne, akkurat som de forrige ti.

4 Replies to “Det beste tiåret så langt – but you ain’t seen nothing yet”

 1. Jon,

  Vis meg at vi aldri har levd lenger, “aldri vært friskere, vi har aldri vært rikere, det har aldri vært tryggere enn det har vært de siste ti år”. Særlig det med at det aldri har vært mindre korrupsjon høres ut som noe tull. Aldri tidligere mer vekst og handel, høres rart ut, men la gå. Har krig aldri tatt så få liv som forrige ti år? Den kjøper jeg ikke.

  Det er litt komisk at du går i strupen på medier som presenterer unyanserte “fakta” om tiåret som gikk, bare for å gjøre det samme selv. Om enn med en diametralt forskjellig vinkling.

 2. Hei August

  Veldig bra kommentar, som jeg egentlig bare ventet på. Lurte på å legge inn kilder på alle utsagnene, men siden jeg i hovedsak skriver offline på trikken på en ipod ble ikke det.

  Skal nå i en serie kommentarer legge ut kilder, og ettehvert inkorporere de samme linkene i hovedposten.

  Aldri levd lenger (pen interaktiv graf): http://understandinguncertainty.org/node/210

  Fant ikke noen korrupsjonstall som går spesielt langt tilbake, men basert på excel-filen på denne siden http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d3iiv/_DICE_details?_id=&_thid=8791322&_cat=c vil man kunne regne seg frem til et gjennomsnittsnivå på 7.38 på nittitallets siste fem år og 7.59 på 2000-tallets første 9. Med en enkel regresjon mot tid blir det koeffisient på 0.03 med standardfeil på 0.008. Metodenotis: da har jeg brukt alle de samme landene hele tiden, ikke de som blir lagt til underveis.

  Fortsettelse følger 🙂

 3. Jon,

  Angående levealder, la meg sitere Første Mosebok, kapittel 11 vers 32: “Tarahs levetid ble 205 år. Så døde Tarah i Karan.” Nå stemmer vel ikke dette på en prikk, men et morsomt poeng likeeins.

  Når det gjelde rkorrupsjon så viser tallene, rent metodologisk, ikke at det er blitt mindre korrupsjon, men at informantene oppfatter at det er mindre korrupsjon – nettopp “Corruption perception index”. Og bare i Europa. Og bare i de landene du fant tall på gjennom hele tiåret.. Så det er mulig at korrupsjonen har økt, men blitt mer skjult. Og hva med alle andre land i verden?

  Jeg la merke til at tallene er hentet fra Transparency International, som igjen foretar en “survey of surveys” hvor 13 forskjellige expert and business surveyer inngår. Jeg kjenner ikke disse 13, og TI har noe kredibilitet, men jeg er litt redd for at det kan ende i statistikk som “i følge World Economic Forum har Botswana bedre veistandard enn Norge”, som er basert på hvordan toppledere i næringslivet vurderer veiene de til daglig benytter.

  Ser frem til fortsettelse!

 4. Hei Jon,

  Angående levealder, la meg sitere Første Mosebok, kapittel 11 vers 32: “Tarahs levetid ble 205 år. Så døde Tarah i Karan.” Nå stemmer vel ikke dette på en prikk, men et morsomt poeng likeeins.

  Når det gjelde rkorrupsjon så viser tallene, rent metodologisk, ikke at det er blitt mindre korrupsjon, men at informantene oppfatter at det er mindre korrupsjon – nettopp “Corruption perception index”. Og bare i Europa. Og bare i de landene du fant tall på gjennom hele tiåret.. Så det er mulig at korrupsjonen har økt, men blitt mer skjult. Og hva med alle andre land i verden?

  Jeg la merke til at tallene er hentet fra Transparency International, som igjen foretar en “survey of surveys” hvor 13 forskjellige expert and business surveyer inngår. Jeg kjenner ikke disse 13, og TI har noe kredibilitet, men jeg er litt redd for at det kan ende i statistikk som “i følge World Economic Forum har Botswana bedre veistandard enn Norge”, som er basert på hvordan toppledere i næringslivet vurderer veiene de til daglig benytter.

  Ser frem til fortsettelse!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.