Hjernevask – forskning på lavt nivå, del 2

All forskning har svakheter. I fysikken er det manglende testmuligheter, i samfunnsfag er det manglende data og i medisin og genetikk er det små utvalgsunivers og etiske problemer knyttet til kontrollgrupper. Felles for alle er måleproblemer. Dess mindre utvalg, dess større utslag av målefeil.

Harald Eias program Hjernevask har selvfølgelig ikke tid til å gi et inngående metodekurs til sine seere, og dropper dermed å fokusere på disse problemene. Han dropper også å kritisere metoden til sine utenlandske eksperter. Det gjør at debatten man får i ettertid ikke har noen reell vitenskapelig verdi. Man bare kan ikke kritisere variabelvalg uten å snakke om operasjonalisering og måleproblemer.

Eller, det et tydelig at man kan, iallfall i følge Eia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.