Overgrep og engler – om katolske insentiver

La meg først si at blant historier om tortur, drap, forfølgelse og mishandling, gjør den katolske kirke bra ting også. I det siste har alikevel det som har fått mest oppmerksomhet vært pedofile katolske prester som har begått overgrep. Man har prøvd å forklare hvorfor det er så mye høyere andel overgripere i den katolske kirke enn i resten av samfunnet.

Noen har prøvd å forklare dette med at man blir overgriper av å leve i sølibat, som katolske prester skal.  Jeg tror forklaringen må ligge annensteds. Om vi tar det for gitt at andelen pedofile som er overgripere er konstant, altså at man nettopp ikke blir overgriper av sølibatet, vil det tyde på at det er en vesentlig høyere andel pedofile i den katolske kirke enn i samfunnet forøvrig.

Her vil det foregå en selvseleksjon. Pedofile vil søke seg til presteyrket oftere enn til andre yrker. Her kunne man sagt mye om at overgripere søker seg til maktposisjoner med tilgang på barn, men det blir litt for enkelt. Sterkt troende katolikker, som ser på sin seksualitet som syndig, og det er ganske mange, vil sannsynligvis søke seg bort fra seksualiteten. Den enkleste utvei er da sølibatet.

Om denne hypotesen stemmer vil to ting være ganske tydelige. Det skal være en høyere andel med det kirken ser på som syndig seksualitet i prestestillinger enn i det katolske samfunn forøvrig, og det virker det som det kan være, basert på den siste tids overskrifter. Og, det skal stort sett være eldre prester som begår disse overgrepene, ettersom man vil tro man klarer å undertrykke trangen på egenhånd en stund.

En annen faktor, som skyver litt i den andre retningen, er det enkle faktum at i mange strengt katolske samfunn er prestestillingen den eneste måten å slippe unna presset om å gifte seg med en kvinne og stifte familie. Man kan ikke være singel hele livet, men man kan være sølibat. Da handler det ikke om å undertrykke sin seksualitet, men slippe å dyrke en falsk seksualitet.

Man skal ikke undervurdere insentivene som spiller på mennesket og dets seksualitet. Sterke lyster gir sterke reaksjoner.

One Reply to “Overgrep og engler – om katolske insentiver”

  1. Interessant hypotese, men også noen farlige forutsetninger. Man må skille mellom pedofili som en legning/lyst knyttet til pre-pubertale barn og omgang med mindreårige som en atferd. Omgang med mindreårige (yngre enn 15 el 16) har ofte ikke noe med pedofili å gjøre, omgang med prepubertale vil ofte(st) ha noe med pedofili å gjøre. Begge deler må regnes som overgrep, men det siste er naturligvis langt alvorligere.

    Prester som begår slike overgrep kan være pedofile, men det kan likegodt ha med uforløst seksualitet å gjøre, altså en uheldig bivirkning av sølibatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.