Den nye underklassen – om tøv fra fagforbundet

Fagforbundet og Unio mener at offentlig ansatte er den nye underklassen. Lærere og sykepleiere tjener altså så lite at de må regnes for underklasse Det er sprøyt. Offentlig ansatte har ofte heltidsjobb og tjener en god lønn. For mange er midlertidig ansatt, men det er en annen diskusjon.

Argumentet for at de offentlig ansatte er underklasse er at de privat ansatte med tilsvarende stillinger tjener så mye mer. Dette ligner veldig på argumentet til Sigve Indregård i Manifest analyse, at det er grunnleggende urettferdig at privat sektor setter lønnsutviklingen.

At det finnes en urettferdig fordeling av lønn mellom offentlig og privat sektor kan godt hende, men at dette skulle, som fagforeningene sier, skape en offentlig ansatt underklasse stemmer bare ikke. Vi har nemlig en underklasse i Norge. Det er da ikke de offentlig ansatte, men de marginaliserte gruppene, de som havner utenfor arbeidsmarkedet. I Norge er det innvandrere og uføre. De marginaliseres på tross av både evne og vilje til å bidra, i all hovedsak fordi det er billigere å holde dem utenfor enn å ta dem inn i varmen.

3 Replies to “Den nye underklassen – om tøv fra fagforbundet”

  1. Joda, offentlig ansatte tjener mindre (og fordi det er stor kvinneandel i off sektor slår dette sterkt ut på forskjell mellom kjønnene når det gjelder lønn). Fast ansatte i off sektor har imidlertid mange andre goder: Minimal fare for oppsigelse, lite konkurransepress, gunstige pensjonsordninger og sjefer med lite makt.

  2. Javisst, og det er nettopp derfor de ikke er underklasse. Dette er totalt misforstått av Fagforbundet og Unio.

    Indregard jobber kanskje ikke der, men han har iallfall blogget for dem, det får være close enough.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.