Togmonopolet må bort – om NSB og Jernbaneverket

NSB er i vinden igjen. Togmonopoloet i Norge viser med NSB i samarbeid med sin søsterorganisasjon Jernbaneverket at man trenger ikke være effektive så lenge løftet om effektivitet en gang i fremtiden foreligger til enhver tid. De politiske reaksjonene lar ikke vente på seg, den ene siden mener at løsningen er konkurranseutsetting og privatisering av både tog og banedrift, mens den andre kritiserer ledelsen i de involverte organisasjoner uten å berøre systemet noe særlig. Det eneste man er enig om, er at den nåværende situasjonen ikke er spesielt heldig.

Jernbane, som et av gulleksemplene på naturlig monopol, har mange iboende insentiver mot privatisering. Konkurranse vil være lite hensiktsmessig, fordi man ikke vil være tjent med å bygge parallelle skinneganger. Dette er bare sant om man ikke har andre valg, om man ikke kan ta buss i stedet.

Mitt forslag er at Jernbaneverket fortsetter som eier av skinnene, men at de leier dem ut til private aktører gjennom auksjon, som så må drive vedlikehold, men som også står fritt til å leie ut bruksrett til de aktører som måtte ønske det. Ikke bare NSB.

Den løsningen vil unngå problemet vi har sett med strømnettet, med kommunale foretak som har tatt ut enorme summer i utbytte uten å reinvestere noe i vedlikehold og oppgradering. Samtidig vil staten beholde samferdselspolitisk kontroll, og auksjonsmekanismen vil sørge for at den aktøren med størst interesse vil få kontrakten. Her kan man selvfølgelig variere auksjonsform etter hvilke insentiver man ønsker å spille på.

Som jeg har skrevet før er jeg ikke nødvendigvis stor fan av monopolbusting, men når det er offentlig regulerte og eide monopoler er saken ofte en annen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.