Hva lærte vi av 22. juli?

http://instagram.com/p/cLenDTFgLk/

I går skrev Ali Esbati i Dagbladet og Aftonbladet om debattkulturen etter 22. juli 2011, spesielt rundt Islam og rasisme mener han at debatten ikke har blitt mildere i etterkant av terrorangrepene. Dagsavisen følger opp i dag med den svenske samfunnsdebattanten Katrine Kielos som er skremt av at vi ikke ser ut til å ha lært noe, at debattinnleggene under Esbatis kronikk har en så hard tone. Personlig er jeg mest overrasket over at noen forventer at debatten mildner. Dette har å gjøre med de satte rammene for debattuniverset.

Da sosiologen og biologen Alfred Kinsey spurte amerikanere om deres sexvaner, var det veldig viktig for ham å stille helt åpne spørsmål. Han visste at mennesker lett lar seg forankre i presenterte rammer, og skulle han få frem hele spennet av svar, måtte han unngå å sette begrensninger. Denne rammesettingen er nøyaktig det som har skjedd i Norge etter 22. juli. Islamdebattens ytterste høyre ramme er satt til å drepe 80 mennesker. Altså vil ethvert utsagn være mindre ekstremt og dermed fullt akseptabelt.

Stjerneeksemplet er Fjordman. Før angrepene var han noe av det mest ekstreme man hadde å by på. Men nå, etter angrepene, kan han gjemme seg bak at han iallfall ikke har drept noen. Dermed virker han plutselig rimelig og balansert i det gjeldende rammeverket. Men, og det er her Dagsavisens artikkel treffer godt, for en Kielos, som ikke har det samme rammeverket, vil denne debatten virke sinnsyk og høyreekstrem, noe jeg tenderer til å være enig i.

Hva lærte vi dermed av 22. juli? Vi lærte at så lenge vi ikke dreper noen, så kan våre utsagn være så vridde og ekstreme som de bare vil. Vi lærte at den ekstreme grensa går mye lengre ute enn vi trodde. Og, i tiden etterpå lærte vi at vi er et mye mindre tolerant folk enn vi trodde.

EDIT: skrevet litt om for å tilpasse publisering

Author: Jon

38 thoughts on “Hva lærte vi av 22. juli?

  1. Hva om de som synes alle andre er så ekstreme i stedet jobber med å være saklig og konstruktive, og slutter med å antyde at alle som er uenige skal skamme seg?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.