Da oljemarkedet ble marked

Det går ikke så bra med krona om dagen, og da jeg for tiden bor i England merker jeg at sparepengene mine ikke akkurat er verdt supermye. Dette er fordi den norske økonomien er så sterkt knyttet til olje, og som de fleste etter hvert har fått med seg har oljeprisen sunket kraftig de siste seks månedene. Man sitter da igjen med to spørsmål, hvorfor skjedde dette, og er det et problem?

Det finnes mange forklaringer på hvorfor oljeprisen har sunket så mye som den har, og spennet er bredt. Det spekuleres om konspirasjoner, og det nevnes kostnader, nedgangstider og monopol. Det hele kan egentlig summeres i en ganske enkel setning. Oljemarkedet har plutselig blitt konkurransedrevet.

La meg forklare. Olje og gass er kanskje det mest politisk styrte godet i verden. Nesten alle land som produserer olje og gass har en nasjonal handlingsplan, en nasjonal energipolitikk. I noen lands tilfeller er det tatt hakket lenger, og man har formet en internasjonal koalisjon som samhandler rundt produksjonsmengde for å kontrollere oljeprisen, OPEC. Saudi Arabia, som største produsent i medlemslandene har vært hoveddriveren for å tilpasse mengden på markedet, en slags selvutnevnt markedsregulator som har nasjonalt insentiv til å holde pris høy på sikt, fremfor å pumpe ut maksimum på kort tid.

Landene som importerer olje og gass har gjerne mindre politisk styring. De har selvsagt reguleringer, men sjeldent noe som begrenser egen produksjon noe særlig. USA var inntil veldig nylig en massiv olje- og gassimportør. Amerikanerne har hatt noen debatter om hvor de skal bore vs hva som skal vernes, men generelt har det handlet om å få så mye olje som mulig, for å begrense å måtte stole på import.

Hva skjer da når en kjempeimportør blir en eksportør i et politisk system uten noe interesse for markedsregulering og i et marked med salgspris langt over kostpris? Da får man mange små produsenter som pumper ut olje og gass i bøttevis og drukner verdensmarkedet. Man får økt tilbud, og dermed også redusert pris. Insentivene blir å kjøre på med oljen så lenge man tjener penger på det, oljemarkedet begynner å nærme seg et fritt marked og oljeprisen nærmer seg kostpris.

Er dette et problem? Det korte svaret er nei. Lav oljepris, om det brukes fornuftig, vil drive vekst i andre områder av økonomien. Det blir billigere å kjøre, billigere å fyre, billigere å lage plastikk, billigere å lage mat. Man kan altså skape økt vekst i mange andre sektorer når oljenæringen sliter. Det er selvsagt kjedelig for de som jobber spesifikt i oljeindustrien eller de som er avhengige av skatteinntekter basert på høyere oljepris, men for alle andre er dette en mulighet til kraftig økning i levestandard uten økning i inntekt. Det vil ha spesielt stor virking på fattige økonomier.

Når vi står på toppen av verden og klager, er det viktig å huske på at vår nyttereduksjon er liten sammenlignet med den enorme nyttegevinsten i mange andre land.

6 Replies to “Da oljemarkedet ble marked”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.