Professor kritisk til stortingspakken

Professor kritisk til stortingspakken ( Makro og politkk ).

Det er enkelt å være enig med Steinar Holden, spesielt når han kritiserer finanskomiteens utvidelse av redningspakken til næringslivet. Det som kanskje ikke er så enkelt, er å forklare finanskomiteen hvorfor det er en dårlig idé å holde liv i bedrifter som sliter nå.

Som jeg har sagt så mange ganger før, så må statens rolle ikke være å redde druknende bedrifter, men å redde arbeidstakerne i de bedriftene. Kongsberg er et godt eksempel: Det ville blitt feil å si at våpenfabrikken skulle holdes i live, og nå har annen industri blomstret. Ryker den, så kommer det sannsynligvis noe nytt. Det viktigste er at arbeidstakerne ikke sliter om de må sies opp. Mange klager på at det er så lett å snylte på det norske systemet, men det er ikke halvparten så stort problem som hvis det skulle være umulig å få stønad når man ikke har arbeid. Da ville det vært mye vanskeligere for bedrifter å si opp folk, og man ville hatt en tregere økonomi.

Nå er jeg kritisk til hele pakken, men jeg innser at noe må gjøres, om ikke annet for at politikerne skal ha sjanse på gjenvalg. Det som er dumt er selvfølgelig at dess flere ledd som legger seg oppi pakken, dess mindre effektiv blir den. Finanskomiteen har iallfall ikke vist noe annet. La nå redningspakken være i fred, og bygg heller opp et ennå sterkere trygdesystem, så går det nok bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.