Århundrenes utfordringer – om klima og migrasjon

Det er ingen tvil om at hvert århundre har sine definerende utfordringer. På 1700-tallet var det industrialisering og urbanisering; på 1800-tallet var det politisk revolusjon, nasjonalisme og etablering av middelklassen. 1900-tallet var definert av kald krig og oppbygging av supermakter. Det later til å være liten tvil om at 2000-tallet kommer til å være definert av klimaendringer og migrasjon. Jeg meldte meg søndag kveld inn i Miljøpartiet de grønne, fordi det er det eneste partiet som tar disse to utfordringene på alvor.

Man kan godt argumentere at det åttende største partiet i det 119. største landet i verden ikke kan gjøre så mye, men det er så grundig å misforstå hele situasjonen. Selv et lite parti i et lite land kan være driveren til en relevant endring i politikken vår. De to relevante påstandene som bare MDG tar på alvor er:

1. Vi må føre en politikk som reduserer menneskapt klimaendring og som i så stor grad som mulig reverserer utviklingen i CO2-utslipp og som vi har sett så langt.

2. Vi må tilrettelegge for så fri migrasjon som mulig for bedre å la befolkning flytte fra lavproduktive områder til høyproduktive områder og for å unngå at den nødvendige produktivitetsutviklingen driver økte klimatruende utslipp.

Både konflikt- og klimaflyktninger er blant migrantene som allerede flytter på seg, og det er ingen tegn til at det kommer til å reduseres. Utviklingsfondet sier, i følge magasinet Agenda ( https://agendamagasin.no/artikler/klimaflyktninger/ ), at bare i Etiopia trenger mellom 15 og 20 millioner mennesker mathjelp. Det vil altså enten være behov for å flytte mat til Etiopia, eller for å la befolkningen i Etiopia flytte til områder som tåler en stor befolkningsøkning, som f.eks. Norge.

Når vi går til stemmeurnene i høst er det fristende å tenke på lommebok og på (K)RLE, på naving og vei, men skal vi få gjort noe med de store utfordringene må vi vise at vi stemmer på de partiene som tar disse utfordringene på alvor, og det er det bare ett parti i Norge som gjør i dag. Det er det bare Miljøpartiet de grønne som gjør. 

Author: Jon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.