På bekostning av nøytralitet?

Som en liten forlengelse av Jon sitt innlegg om ‘hijab’-saken vil jeg gjerne ta opp ett par punkter.

Hodeplagget ‘hijab’ har blitt noe “alle” har en mening om. Det har fremkommet i media at det virker som en noe splittet mening blandt det norske folk. Mange gode argumenter er blitt presentert i forhold til å tillate ‘hijab’ i politiet – noe som Jon vel poengterer i forhold til rekrutering m.m. Rekrutering av piker inn i politiet er en viktig sak for politiet. Man trenger flere kvinner inn, og da videre, gjerne med minoritetsbakgrunn. Dette er jeg helt enig i, MEN jeg er noe splittet i forhold til hva jeg mener om ‘hijab’ som ett uniformsplagg.

‘Hijab’ er noe en kvinne tar i bruk når hun selv føler seg klar for å benytte det. Dette er ett viktig plagg for den kvinnelige muslimske delen av befolkningen. Hodeplagget representerer mye i forhold til hvordan kvinnene ser på seg selv, men også hva de representerer av religiøs tilhørlighet. Det er her jeg begynner å bli noe usikker på nøytralitetsprinsippet politiet skal inneha.

Før jeg går videre vil en poengtere at dette gjelder ikke kun ‘hijab’, men også kalott, turban, kors og andre religiøse visuelle attributter som per dags dato ikke inngår i uniforms-normen. Nøytralitet er viktig i politiet hvis man skal håndtere – ofte krevende – saker. I en hver situasjon politiet griper inn skal det være en objektiv tilnærming av saken grunnet at subjektivitet kan påvirke saken. Hvis en objektiv holding ikke opprettholdes vil det rokke på fundamentet om rettsikkerhet og en rettmessig behandling i rettsystemet. Satt – kanskje – noe på spissen vil det være viktig i for eksempel en arrestasjon at gjerningsmannen ser en politibetjent ved første øyekast og ikke en religiøs politibetjent. Spunnet videre på denne tankegangen vil det være å sette krav på at man faktisk skiller mellom privat- og arbeidsliv. Hva personer gjør på deres fritid skal ingen rokke ved, men i en arbeidssituasjon der nøytralitet er essensielt kan det være viktig at all religiøs symbolikk bortgår. Jeg erkjenner at dette er noe krast krav siden en ‘hijab’ gjerne symboliserer/gjenspeiler den personen som en helhet, men hvor skal grensen da gå? Vil det være da naturlig å kunne tillate eksempelvis krenkende visuelle tatoveringer som stikker opp fra skjortekanten? Noe søkt eksempel, men grensesettingen blir vanskelig…

Som jeg håper det fremkommer i denne lille notisen er jeg absolutt ikke imot at ‘hijab’ inngår i arbeidsuniformen, men jeg stiller meg litt skeptisk til om man vil klare å holde nøytralitetsprinsippet. Hvis man klarer å holde dette prinsippet kan det være naturlig at religiøse attributter blir inkludert – hvis ønskelig – i arbeidsuniformen.

One Reply to “På bekostning av nøytralitet?”

  1. Veldig bra innlegg. Jeg er ikke helt overbevist, men jeg er helt enig i at man må beholde nøytralitetsprinsippet. Det tror jeg at man kan, selv om man bruker hijab, turban, kalott el.l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.