Ekteskapsloven og Tørresdal

I juni i fjor, da debatten rundt den nye ekteskapsloven raste som verst og jeg skulle ha skrevet masteroppgave, skrev jeg et bidrag til den debatten. Jeg sendte det inn til Stavanger Aftenblad, men kan ikke huske om de brukte det. Får komme med oppdatering på om det faktisk kom på trykk. Her er iallfall del to i serien “Jon publiserer ting han skrev for lenge siden”:

På torsdag vedtok Stortinget at man av samvittighetsgrunner kan nekte å delta i assistert befruktning for lesbiske par. Bjørg Tørresdal har vært en sterk motstander av den nye ekteskapsloven med de endringer det har innebært for bioteknologiloven, ekteskapsloven og arveloven. Hun mener at det er “veldig bra at helsepersonell får denne retten, slik at de kan følge sin samvittighet uten å måtte gå fra jobben sin.”

Dette er ødeleggende av to årsaker. For det første, rangerer det pasienter på en måte som er destruktiv for både et moderne helsevesen og medisineryrket generelt. Det man i praksis sier er at alle skal få hjelp i det norske helsevesen, men har du en livsstil noen er uenig i, kan du ikke få hjelp på samme vilkår.

For det andre så skaper det en utrolig negativ presedens. Det er ikke slik at man skal dekke sin samvittighet. Skal man av samvittighetsgrunner ikke følge læreplanen i grunnskolen, det være seg evolusjons- eller religionsundervisning? Skal man kunne nekte å ta imot enkelte barn i barnehage eller skole fordi man av samvittighetsgrunner ikke kan støtte opp om jødiske, muslimske eller homofile foreldre? Det sier seg selv at man ikke kan det.

Denne loven er et stikk mot regjeringens likestillingspolitikk for homofile, men at mer enn halve Stortinget stiller seg bak er uforståelig. Vi er tydeligvis ikke kommet lengre i Norge enn at religiøs overbevisning skal gå foran helsefaglige vurderinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.