Dårlige løsninger er udemokratiske – om altinn og skatt

Etter å ha sittet med selvangivelsen i altinn.no, har jeg oppdaget noe spennende. For å få fyllt ut sin selvangivelse med alle de fradrag en er berettiget og alle de plikter man skal oppfylle, må man være en krysning av informatiker og revisor. Man må ha tid og ressurser til å sette seg inn i regelverket, for deretter bare finne at webløsningen på altinn ikke holder mål.

Jeg har altså identifisert to problemer jeg ser på som svært udemokratiske. Først og fremst har vi et dårlig tilrettelagt skattesystem. Jeg er ingen forkjemper for flat skatt, men dagens system kan forenkles drastisk. Ved å fjerne endel av fradragene og særavgiftene, helst slik at de veier opp for hverandre, vil man lage et skattesystem som det vil være enkelt for enhver å følge. Man kan faktisk fjerne alle fradragsordninger og heller ha inntektsskattenivå på alt som kan kategoriseres på personinntekt, for bedrifter kan vi fortsette som før.

Som en god nummer to har vi nå et system for levering av selvangivelse som er så dårlig at man bør kunne argumentere seg ut fra enhver anklage om skatteunndragelse på ren bekostning av uforståelig webløsning. Dette bærer preg av utviklere som over lengre tid had lagt den ene ad-hoc løsningen oppå den andre uten noen form for helhetsprosess. I likhet med løsningene til endel bedrifter som insisterer på å holde utviklingen in-house, har altinn blitt lag på lag med helt greie løsninger, som til sammen ikke holder mål. Hadde dette vært sidene til komplett.no ville de ikke holdt ut ett år. Kundene ville forlatt siden uten å handle noe som helst.

Det er selvfølgelig ikke bare altinn.no som er en dårlig løsning på nett, nettbanken til Nordea er ikke spesielt bra den heller. Altinn stiller alikevel i særklasse, fordi de ikke har insentiver til å forbedre den. Det er ikke politisk risikabelt å ikke gjøre noe med det fra toppen, og ikke ønskelig eller innenfor budsjettrammene å gjør noe med det fra bunnen.

Disse to probleme gjør at man får et skattesystem som til de grader jobber for en liten og ressurssterk del av befolkningen på bekostning av de svakere og mindre rike. De svakeste kan risikere å straffes selv om de selv sier fra at det har skjedd en feil, og dermed er “rettferd skjedd”. Det at man klarer å fokusere mer på oljeboring i Barentshavet og staten som minoritetseier i industriselskaper når skattesystemet er så skjevt og udemokratisk forundrer meg. Men det er vel kanskje problemet, de som forstår systemet utnytter det, og de som ikke gjør ser ikke hva som er galt.

2 Replies to “Dårlige løsninger er udemokratiske – om altinn og skatt”

 1. Innlegget ditt er underlig, av flere årsaker.

  1) Ingen insentiv for forbedring.
  Det er mulig insentivene ikke er der, men Altinn 2 er allerede under utvikling: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/Pressemeldinger-2008/altinn-losningen-videreutvikles.html?id=511397

  2) Skatt er komplisert.
  Uansett skattesystem er skatt vanskelig, også det norske. Det er uavhengig av flat eller progressiv skatt (siden progressiviteten ikke er noe du tvinges til å definere). Fradrag er stort sett rimelig greit forklart, mens bedriftsbeskatning for oss som er så uheldig å drive med foretak er ekstremt komplisert. Det bestemmes av selskapsform, driftens omfang, fordeling mellom deltakere og ektefeller etc.)

  Har systemet mangler? Ja, absolutt. Mye kan sikkert forenkles uten store tap. Men å fjerne fradragene vil ramme vanlige lønnsmottakere, barneforeldre, pendlere. Har altinn mangler? Ja absolutt. At de ikke kommuniserer godt nok med bankene er en åpenbar mangel (fordeling mellom ektefeller fungerer ikke, BSU blir borte på veien etc).

 2. Tusen takk for fin kommentar. Jeg ser jeg kan ha vært litt uklar i mitt innlegg, jeg vet at Altinn 2 er på vei. Insentivene for at det lettere avdekker skatt som skal betales er mye sterkere enn for at det skal bli en effektiv løsning. Politikerne tjener ikke noe særlig på at løsningen er bedre, bare på at den tar inn mer.

  Skatt er komplisert, men det trenger ikke være det. Grunnen til min manglende klaging på bedriftsbeskatning er at jeg ikke kjenner den, men selv den trenger ikke være så komplisert. I norge har vi noen særskatter rundt oljedrift som er en enorm inntekt for landet, men utover det kan man i hovedsak kutte mange flere særavgifter og fradrag. Jeg har dessverre ingen tro på at skattesystemet kommer til å bli enklere for bedrifter, men for privatpersoner er det ikke så mye som skal til. Som valgkampsak tror jeg ikke det har mye for seg, det har man prøvd før i div. partier, men jeg vil tro en regjering kan tjene på en forenkling av skattesystemet på lang sikt.

  Insentivene i norsk politikk er dessverre på kort sikt, fra valg til valg. Det er ikke optimalt men alternativet blir fort så mye verre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.