Island vil søke EU-medlemskap. Hva skjer med Norge?

Islands regjering vil be Alltinget om å godkjenne at regjeringen leverer en søknad om EU-medlemskap, opplyser Islands statsminister. EUs utvidelseskommissær, finske Olli Rehn, har anslått at en søknad kan være ferdigbehandlet i løpet av ertt år.

Det er all grunn til å tro at Island ikke sier ja til EU uten å få til en god fiskeriavtale. At Island nå kan få full markedsadgang til EU-området vil få konsekvenser for den norske kystbefolkningen og fiskerinæringen. Dermed tror jeg at en islandsk EU-søknad vil fremtvinge en debatt her hjemme enten norske politikere liker det eller ikke. 

Et eventuelt islandsk medlemskap vil ikke minst få konsekvenser for EØS-avtalen. Et spørsmål er om et EØS-samarbeid bestående av Norge og Lichtenstein er ønskelig fra vår side. Det er også legitimt å spørre om det er ønskelig fra EU sin side?

3 Replies to “Island vil søke EU-medlemskap. Hva skjer med Norge?”

 1. Jeg tror nok ikke det er så stor forskjell for EU om Island er med i EØS eller ikke. Vi snakker om et temmelig lite land her. Når EU så langt har gått med på å videreføre EØS i samarbeidets nåværende form (da avtalen ble fremforhandlet var jo EFTA langt større), tror jeg ikke Island spiller noen rolle fra eller til.

  Men kanskje kan det være grunn til å stille spørsmål ved ESAs uavhengighet når den bare består av Norge og Lichtenstein. Det er ikke en veldig gunstig situasjon.

  At det blir en EU-debatt i Norge som følge av et eventuelt islandsk medlemskap kan nok stemme. Men det må skje noe langt mer drastisk dersom ja-siden skal ha noe håp om å få flertallet. Så lenge vi klarer oss eksepsjonelt bra utenfor, er det vanskelig å overbevise folk flest om at EU har noe for seg.

 2. Det er iallfall ett land som er veldig fornøyde med Island i EU, og det er Spania. Deres trålere vil nyte godt av å få tilgang til størrehavområder i nord.

  Jeg tror Island medlemsskap spiller en neglisjerbar rolle i den norske EU-debatten. Ja siden kan godt svinge med Island, men ingen på nei-siden eller av de som drar en Sponheim blir overbevist av det.

 3. Island som medlem av EU bør vel føre til at EØS-avtalen faller. For det første er det politisk uholdbart at Norges nærmeste alliansepartner skal være skatteparadiset Liechtenstein med 35 000 innbyggere. Og ja, for det andre må det juridisk sett være umulig å opprettholde avtalen – i alle fall i dens opprinnelige form med de klart definerte felleskapsorganene ESA og EFTA-domstolen. Hvordan skal man kunne komme til enighet i de tilfellene der det blir stemmelikehet mellom to land i domstolen?

  Med Island inn i EU er det på høy tid at vi tar debatten om Norges tilknytningsforhold til EU. Hvilke alternativer er det vi har?

  Norge er i dag et av Europas mest integrerte land i EU, uten å være medlem. Siden vi sa nei i 1994 har vi bedt om å få være med hver eneste gang EU-landene har utvidet samarbeidet til nye områder. Hvorfor? Fordi EU-deltakelse er i Norges interesse. Vi vil samarbeide om hvordan vi skal løse globale problemer som klima, trafficking og finanskrise. I praksis digger vi å være med i EU, men i teorien er vi det ikke. EØS-avtalen er Norge økonomisk avhengig av, men den utgjør også demokratisk problem.

  Så lenge det er i vår interesse å være en del av det indre markedet og nyte godt av de mulighetene det tilbyr, så vil det ikke finnes andre alternativer til fullverdig medlemskap? Noen peker Sveits-avtalen eller andre hypotetiske bilaterale avtaler. Disse avtalene kan sikre oss markedstilgang, men vil aldri gi Norge noen stemme i Europa, slik et fullverdig medlemskap gjør.

  I dag skal Stortinget diskutere utenriksminister Støres redegjørelse om Europapolitikken. Det blir spennende å høre hva som kommer ut av dette… Islands EU-søknad må i alle fall bli diskutert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.