Bokanmeldelse – Wired for War

wfw_coverP.W. Singer har skrevet en bok om roboter og den revolusjonerende effekten disse systemene vil ha på krigføringen i fremtiden. Allerede i dag så har et helt batteri av fjernstyrte prober i sterk grad hjulpet USA i krigføringen både i Afghanistan og Irak. Dette er ifølge Singer bare en sped begynnelse.
Av og til dukker det opp bøker som ganske presist klarer å beskrive fremtidens krigføring. Charles de Gaulles Army of the Future beskrev i 1934 hvordan fremtidens hær ville utgjøres av professionell soldater  istedenfor de store armeene med vernepliktige soldater. Heinz Guderians  Achtung Panzer fra 1937 tok for seg de poengløse slakteriene ved vestfronten og beskrev hvordan slagene isteden kunne vinnes  med drastisk lavere tap hvis tilstrekkelig mange og konsentrerte pansrede styrker var tilgjengelige. Wired for War gjør et forsøk på det samme for den kommende revolusjonen innen krigføring – storskala bruk av roboter.
Roboter har ingen familie eller venner, trenger aldri perm, har ingen formening om krigens gang, kampmoralen er perfekt. Roboter blir skadd og ødelagt,men aldri invalide. Roboter føler ingen smerte, redsel eller utmattelse. Roboter lystrer ordre – alltid. Sammenlignet med mennesker er de i tillegg langt rimeligere og kan oppdateres og trenes kontinuerlig.

Dette er bare en kort og innledende beskrivelse av fordelene med bruk av roboter i krig. Allerede i dag er robotenes tilbakestående slektning – de fjernstyrte probene i utstrakt og sterkt økende bruk i USA’s hær og flyvåpen.
Blandt de mørkere sidene ved bruk av roboter er at terskelen for krig synker drastisk når den politiske riskikoen ved tap av egne styrker blir sterkt forminsket. Et eksempel er Norges engasjement i Afghanistan som er under kontinuerlig press for å hindre tap av egne styrker og alle de tre norske tapene har forårsaket et enormt oppstuss. I tillegg gjør den utstrakte bruken av sensorer og skjermer at avstanden mellom de stridende parter øker drastisk. Dette medfører igjen at soldatene i sterkere grad mister følelsen av at deres fiender er mennesker, med derpå sterkt stigende tap av liv. Boken beskriver hvordan operatørene av fjernstyrte prober sitter hele dagen på kontor og sprenger folk i luften med et klikk på musa og deretter kjører hjem til middag med familien.
Boken tar også overfladisk for seg de mer operasjonelle sidene ved bruk av roboter i strid og hvordan disse best kan organiseres, kanskje bokens mest interesante del ved siden av de politiske aspektene ved robotisert krigføring. For lenestolstrateger i alle aldre er beskrivelsene av Mothership og Svarming strategiene herlig lesning. Kan bli mye bra dataspill av slikt.
Wired for War er imidlertid for lang (500 sider). Med en bedre redigering hadde det vært mulig å kutte antall sider ned til halvparten da boken nok kunne trengt en langt strengere forlegger. Mange av bokens utallige eksempler og sitater virker så tilfeldig lappet sammen at det kunne vært rippet av en blogg. Kapittelene har tilfeldige overskrifter og selv om de utallige referansene til populærkultur er underholdende så kunne de med fordel vært fjernet. På den positive siden øker de lesbarheten slik at selv en bok om krigføring med roboter omdannes til strandlektyr. Anbefales likevel kun for spesielt intereserte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.