Krugman om fagforeninger, inntektsfordeling og middleklassen

I dette klippet fra FORA.tv snakker Nobelprisvinner i Økonomi, Paul Krugman, om oppbyggingen av den amerikanske middelklassen, inntektsfordeling og fagforeningens krympende rolle i USA. Det er interessant å høre hans argumenter for fagforeninger i en serviceøkonomi.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5kwA-CwFK5A[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.