Rentekutt og sjokkeffekter

Nå har Norges Bank, eller bare banken, kuttet renta med historiske 1,75 prosent. Dette er en respons til den stadig synkende stemningen i finansindustrien, og den manglende viljen til investering. Da Gjedrem tok roret i banken ble det spådd edruelighet og forutsigbarhet, men nå kan vi se et ønske om å bruke sjokkeffekter til å forbigå markedets forventningstilpasning. Det kan godt være riktig nå, men i likhet med fortidens devalueringer, så virker det bare om det er uventet.

Jeg skal ikke påberope meg noen ekspertise, men jeg håper ikke dette er starten på en periode preget av lite forutsigbarhet, nå når nettopp dette er gull verdt.

One Reply to “Rentekutt og sjokkeffekter”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.