Er offentlig ansatte dårlige 2 – anekdoter og hypoteser

I det siste har det vært mye snakk om byråkratiets udugelighet, kanskje toppet av Dagfinn Nordbøs innlegg i Aftenposten. Jeg har alikevel ennå til gode å se noen kvantifisering av denne, alt som foreligger er anekdotisk bevis. Jeg tror man kan beskrive situasjonen med en av tre hypoteser.

1. Alt er galt og anekdotene viser virkeligheten.

2. Det meste er greit, men når først noe usedvanlig skjer, når en situasjon ikke passer de forhåndsgodkjente scenarier eller det forekommer en feil i systemet går det galt og anekdotene viser denne virkeligheten.

3. Alt er egentlig fint, og anekdotene er bare de uheldige unntak.

Min erfaring med kompliserte systemer støtter seg til hypotese 2. Sålenge det bare står og går, er alt greit. Men når først en feil oppstår, klarer man ikke forholde seg til det oppståtte problemet, helt uavhengig av hvem som forårsaket problemet.

Hvis dette er problemet er nemlig løsningen helt annerledes enn hvis det er hypotese 3 som stemmer. Man trenger da ikke endre systemet som sådan, men fikse rutinene for rapportering og bearbeidelse av problemer. Man kan sette inn ordentlige problemhåndteringsrutiner som kan steppe inn der dagens system svikter.

Les mer:

kristians notisblogg: Udugelige offentlig ansatte?.

h-blogg: Offentlige ansattes udugelighet – eller?.

One Reply to “Er offentlig ansatte dårlige 2 – anekdoter og hypoteser”

  1. Virker på meg som “forfatteren” her blottlegger sitt behov for en syndebukk for de fleste av problemene i Norge. Er farlig å være for følelsesmessig engasjert i temaet man skriver om, noe “forfatteren” viser ganske tydelig i teksten sin.
    Anekdotisk retorikk kan jo ikke ses på som noe annet enn ekstremt svak kunnskap om temaet eller bare markedstilpasset tekstuell enkelhet.
    Hans versjon av offentlig sektor blir underbygget av “historier fra virkeligheten”, noe som passer best for ytterste høyre fløy. Det slår meg underveis i teksten at dette like gjerne kunne vært et forsøk på ideologisk motivert giftmord på offentlig sektor.
    Gleder meg til fortsettelsen:
    Dagfinn Norbø – for folk flest – hjelper deg med å finne hvem som har skylda for at du ikke vant i lotto nå heller…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.