Debattbesøk – Ekstremistan

Hvem:
Aslak Nore – forfatter av Ekstremistan
Marte Michelet – moralpoliti
Mohammad Usman Rana – samfunnsdebattant
Anita Rathore – styremedlem i Nordic Black Theatre

Hvor: Oslo, HMS Innvik

Når: Mandag 28.09.2009

Aslak Nore har kommet med ny bok, Extremistan, hvor han argumenterer for at innvandringen sørger for at det gode i Norge blir bedre mens det dårlige blir verre. Økonomien og sporten tar seg opp mens kriminaliteten og trygdesvindelen blomstrer.

Marte Michelet: boka lefler med høyresiden. Innvandrernes problemer kommer av den sosialøkonomiske situasjonen. Fokuseringen på innvandrerne tar fokuset bort fra det virkelige problemet – Norges økende klasseskille.

Mohammed Usman Rana: boken fokuserer så mye på personlige erfaringer at den er for vag til å hverken kunne angripes eller forsvares.

Anita Rathore – NA. Anita tåkepratet så ille at hun ikke kan siteres.

Konklusjon: Aslak Nore gjorde et lurt trekk å basere boken på personlige erfaringer. De verste brunmalingsangrepene deflekteres elegant med denne metoden. Dessverre gjør dette boken også mindre allmengyldig, det blir men kanskje en bedre fortelling ut av det. Aslak Nore drar iland det kunststykket å skrive en innvandringskritisk bok samtidlig som han beholder sin plass i det etablerte intellektuelle miljøet.

One Reply to “Debattbesøk – Ekstremistan”

  1. En av mine tidligere professorer Daniel Dayan sa det kontant, og kanskje litt tabloid:

    “Personlige erfaringer har ingen plass i det offentlige ordskiftet.”

    Jeg vet ikke hvor enig jeg er, men det er forlokkende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.