Onarheims skivebom – om komiteledere og vararepresentanter

Leif Frode Onarheim kritisereri dagens Dagsavisen regjeringen for å sette inn vararepresentanter i Stortingets presidentskap og som komiteledere fordi det kan føre til mindre kontinuitet om noen skulle trekke seg eller bli kastet fra regjeringen. For ikke å snakke om om det skulle bli regjeringsskifte.

Dette er fullstendig skivebom. Som Onarheim burde vite, og sikkert vet, så vil det, spesielt ved et regjeringsskifte, bli endel omrokering uansett. La oss ta skiftet som skjedde i mars 2000 som eksempel. Bondevik 1 hadde trukket seg, og Stoltenberg 1 var på vei inn. Flere vararepresentanter måtte ut, endel måtte inn, det er ikke naturlig at de tidligere regjeringsmedlemmer sitter i de samme komiteene som deres vararepresentanter, ei heller at de inkommende vararepresentanter sitter i de samme komiteer som de nye statsråder satt i. Det som skjedde var en full omrokering.

Det vil f.eks. være vanskelig å se for seg en borgerlig mindretallsregjering uten Bent Høie og Ine Marie Eriksen Søreide som statsråder eller statssekretærer.

Selv om det ikke blir fullt regjeringsskifte, så er komiteledere og presidentskap såpass utsatte for bevegelser uansett, at kontinuiteten Onarheim etterlyser alltid er utsatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.