Det beste tiåret så langt – but you ain’t seen nothing yet

Aftenposten, og mange medier med dem har erklært at de siste ti år har vært et fryktens tiår. De tar så grundig feil.

Dette har vært det beste tiåret på alle målbare variable. Folk har aldri levd lenger, vi har aldri vært friskere, vi har aldri vært rikere, det har aldri vært tryggere enn det har vært de siste ti år. Det har aldri vært mindre korrupsjon, mer vekst og mer handel. Krig har aldri tatt så få liv som i de forrige ti år, selv om norske soldater er involvert.

Vi har sett samfunn utvikle seg, de fattigste bli rikere, medisin bli billigere og lettere tilgjengelig. Aldri har flere tatt utdannelse på alle nivåer, aldri har færre gått sultne.

Med den stadige utvikling i alle deler av verden bør vi ikke bare prise det forrige tiår, men vi har all grunn til å være optimistiske for de neste ti.

Globalisering, frihandel og nord-sørinvestering kommer til å stå sterkt de neste ti år. Landbruk og basisproduksjon vil spres i den tredje verden for å tilfredsstille økende etterspørsel i den første og andre.

Miljø vil naturligvis stå sterkt, og man vil etterhvert som oljereservene tømmes få arbeidsledige ingeniører i bøtter og spann som vil gjøre det arbeidsledige ingeniører gjør, finne opp nye vidunderlige løsninger. Det trenger ikke være alternative drivstoff, det kan være noe så enkelt som en mer effektiv motor.

Flere mennesker vil flytte på seg i de neste ti år enn de forrige ti, noen helt frivillig, mens andre vil bli drevet fra sine hjem. Vi vil ta imot flere med åpne armer ikke fordi de trenger det, men fordi vi trenger det. Det vil selvsagt være spenninger mellom muslimer og kristne, men det vil bli flere sekulære på begge sider som vil bygge bruer som aldri før.

Med all oppgang og nedgang vil de neste ti år være de beste ti noensinne, akkurat som de forrige ti.

Hvor blir det av solidariteten – om venstresida og Schengen

Venstresiden har lenge promotert solidaritet med de svakeste i samfunnet, det være seg rettsløse innvandrere, rusmisbrukere eller uføretrygdede. Det har man sett en sterk vridning bort fra de siste årene, toppet av med Stein Ørnhøis massive kritikk av Schengenavtalen i Dagsavisen i dag. Han mener den er skyld i “falske asylsøkere og massive busslaster med rumenske sigøynere som bringes inn i landet for å tigge.”

Det Ørnhøi og en stadig voksende andel av venstresiden ikke ser er at disse lykkejegerne kommer, som ble grundig forklart straffedømte Per Sandberg da han deltok på TV-debatt fra et fengsel, ikke for å tigge eller stjele, men i søken av arbeid. Når de da møter det begrensende arbeidsmarked vi har bygget opp i Norge, innser de at tigging er bedre enn ingenting og tyveri er enkelt.

Jeg skal på ingen måte forsvare kriminalitet, men den må man bekjempe gjennom både forebyggende og tradisjonelt politiarbeid. Det som er viktig er at man ikke forkaster den første avtalen som sikrer reell fri flyt av arbeidskraft innenfor et område bestående av både rike og til dels fattige land, selv om arbeidet som gjøres er tigging.

Edit: mer om dette:

Ørnhøi og fremmedfrykten : Dagsavisen. Bra fra min venn Bent Roalkvam Bakken

Fri flyt av kjeltringstreker : Dagsavisen. Svar til BRB av Ørnhøi.

Hvordan motivere asylsøkere

Jeg skal ikke begynne på hele debatten om hvem som skal få asyl i Norge og hvem som ikke skal. Det er to grunner til det. For det første er jeg for fri innvandring, så enhver innskrenking av det skal begrunnes godt i mine øyne. For det andre er det et utdebattert tema, og dermed ikke interessant lenger. Det som derimot er interessant, er hvordan man kan få den gjeldende asylpolitikk til å bli mer effektiv.

Mitt forslag er som følger: Behold systemet som i dag, prosessen man må gjennom er helt lik. Tilbud og krav som stilles forblir uendret, med ett unntak. Alle får midlertidig arbeidstillatelse. Frem til saken din er ferdigbehandlet, uavhengig om du får bli eller ikke, skal du få jobbe. Har du lyst på, og klarer å skaffe deg lønnet arbeid, så er ingenting bedre. Man kan tilby språkkurs, kulturkurs og mere til, hva vet vel jeg, men jobbe skal de få lov til om de ønsker det.

Asylsøkere blir ofte beskrevet som ressurssvake mennesker. FrP klager på at vi får de dårlige asylsøkerne, at de gode drar til USA og Storbritania, men de glemmer en ting. Disse menneskene har tross alt ofte reist veldig langt og holdt ut mye mer enn vi noengang vil oppleve. Det krever en sterk personlighet og personlige ressurser man ikke ofte ser i mennesker.

Hvis denne ordningen gjennomføres vil man få en bedre utviklet integreringsprosess og bygdenorge vil få sårt trengende arbeidskrat 🙂

Hijab i politiet

Da jeg var liten lærte jeg at fagbevegelsen var arbeidernes reddende engler, at de kjempet for rettighetene til den lille svake mann i gata mot de store stygge konservative kreftene hos arbeidsgiverne, både private og offentlige. Sånn er det tydeligvis ikke lenger. Arne Johannesen og hans kumpaner i politiets fellesforbund har plutselig blitt de store konservative kreftene som kjemper mot de liberale lederne i politikken og i politiet. Man går til angrep på integreringspolitikken bak fagforeningens mørke skjold.

La oss nå prøve å sette ting i perspektiv. Det er to gode argumenter for å tillate religiøse hodeplagg i politiet, og i alle andre uniformerte yrker. Det første er rekrutteringsargumentet. Det er lettere å rekruttere med respekt for alle kulturer enn hvis man holder på det gamle bare for å være konservativ.

Jeg tror ikke at hverken hijab eller turban kommer til å bli vanlig syn i politiet i Norge, men jeg tror heller ikke at politi som bruker religiøse og kulturelle hodeplagg vil få mindre respekt enn kvinnelig politi har fått etter de ble tatt inn til store protester.

Argument nummer to er mer interessant enn rekrutteringen, det er at politiet sannsynligvis lettere vil få adgang til innvandrermiljøet med denne politikken. Man identifiserer lettest med ens egne, og det vil bli lettere for muslimske kvinner å henvende seg til politiet om de kan henvende seg til andre tydelig muslimske kvinner. Politiet vil kunne gjøre jobben sin bedre med å vise mangfoldet sitt.

Effektivitet er det eneste som hjelper mot problemene vi ser i politiet i dag, og effektiviteten vil økes med økt integreringsinnsats og økt signalisering om den.

– Kvinner med hijab er ikke egnet til å bli politi – VG Nett.

– Vet ikke om hijab-politikvinner – VG Nett.

Sier ja til politi-hijab – VG Nett.

– Oslo-politiet positive til politihijab – VG Nett.

Politiets Fellesforbund sier nei til hijab – VG Nett.

Politidirektoratet sier ja til hijab – nyheter – Dagbladet.no.

Politidirektoratet sier ja til hijab – Stavanger Aftenblad.

Dansk politi vil ikke ha hijab – document.no.

SV ønsker hijab i politiet velkommen – document.no.

Politijuristene – ja til hijab, under tvil – document.no.