Tag: Afrika

Posted in Samfunnsdebatt

Hjernefluktparadokset – hvordan brain drain kan redde Afrika

Man hører til stadighet at noe av det som truer utviklingsland, spesielt i Afrika, er hjerneflukt, eller såkalt “brain drain”. Det at folk tar utdannelse,…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Bønder mot fattige – nå er det krig

I Norge har man lenge vernet om bøndene. Illusjonen om selvforsynthet og kvalitet fra norsk landbruk har for lengs slått sprekker, og bøndene kjemper på…

Continue Reading