Det beste tiåret så langt – but you ain’t seen nothing yet

Aftenposten, og mange medier med dem har erklært at de siste ti år har vært et fryktens tiår. De tar så grundig feil.

Dette har vært det beste tiåret på alle målbare variable. Folk har aldri levd lenger, vi har aldri vært friskere, vi har aldri vært rikere, det har aldri vært tryggere enn det har vært de siste ti år. Det har aldri vært mindre korrupsjon, mer vekst og mer handel. Krig har aldri tatt så få liv som i de forrige ti år, selv om norske soldater er involvert.

Vi har sett samfunn utvikle seg, de fattigste bli rikere, medisin bli billigere og lettere tilgjengelig. Aldri har flere tatt utdannelse på alle nivåer, aldri har færre gått sultne.

Med den stadige utvikling i alle deler av verden bør vi ikke bare prise det forrige tiår, men vi har all grunn til å være optimistiske for de neste ti.

Globalisering, frihandel og nord-sørinvestering kommer til å stå sterkt de neste ti år. Landbruk og basisproduksjon vil spres i den tredje verden for å tilfredsstille økende etterspørsel i den første og andre.

Miljø vil naturligvis stå sterkt, og man vil etterhvert som oljereservene tømmes få arbeidsledige ingeniører i bøtter og spann som vil gjøre det arbeidsledige ingeniører gjør, finne opp nye vidunderlige løsninger. Det trenger ikke være alternative drivstoff, det kan være noe så enkelt som en mer effektiv motor.

Flere mennesker vil flytte på seg i de neste ti år enn de forrige ti, noen helt frivillig, mens andre vil bli drevet fra sine hjem. Vi vil ta imot flere med åpne armer ikke fordi de trenger det, men fordi vi trenger det. Det vil selvsagt være spenninger mellom muslimer og kristne, men det vil bli flere sekulære på begge sider som vil bygge bruer som aldri før.

Med all oppgang og nedgang vil de neste ti år være de beste ti noensinne, akkurat som de forrige ti.

Er offentlig ansatte dårlige 2 – anekdoter og hypoteser

I det siste har det vært mye snakk om byråkratiets udugelighet, kanskje toppet av Dagfinn Nordbøs innlegg i Aftenposten. Jeg har alikevel ennå til gode å se noen kvantifisering av denne, alt som foreligger er anekdotisk bevis. Jeg tror man kan beskrive situasjonen med en av tre hypoteser.

1. Alt er galt og anekdotene viser virkeligheten.

2. Det meste er greit, men når først noe usedvanlig skjer, når en situasjon ikke passer de forhåndsgodkjente scenarier eller det forekommer en feil i systemet går det galt og anekdotene viser denne virkeligheten.

3. Alt er egentlig fint, og anekdotene er bare de uheldige unntak.

Min erfaring med kompliserte systemer støtter seg til hypotese 2. Sålenge det bare står og går, er alt greit. Men når først en feil oppstår, klarer man ikke forholde seg til det oppståtte problemet, helt uavhengig av hvem som forårsaket problemet.

Hvis dette er problemet er nemlig løsningen helt annerledes enn hvis det er hypotese 3 som stemmer. Man trenger da ikke endre systemet som sådan, men fikse rutinene for rapportering og bearbeidelse av problemer. Man kan sette inn ordentlige problemhåndteringsrutiner som kan steppe inn der dagens system svikter.

Les mer:

kristians notisblogg: Udugelige offentlig ansatte?.

h-blogg: Offentlige ansattes udugelighet – eller?.

Norske forskere nøler med blogging, men det gjør ikke vi

Norske forskere nøler med blogging, ifølge aftenposten, men det gjør ikke vi. Hvis dette prosjektet utvikler seg til sitt fulle potensiale, så sitter vi med en sinnsykt bra fagblogg til å formidle både forskning og debatt. Det er selvsagt et “best case scenario,” men det er viktig å ha noen sånne også.

Jeg driver å tester twitter også litt, om noen skulle være på der, samt så kan alle innlegg deles på facebook, på egen blogg, digg etc., mye moro altså.

Cecilie har vært flink og har postet et fint innlegg, så nå venter vi bare på alle andre 😉

Siste jul på Island – Nyheter – Utenriks – Aftenposten.no

Siste jul på Island – Nyheter – Utenriks – Aftenposten.no.

Islendingene sliter om dagen. Etter kollapsen i finansindustrien kan de risikere et “brain drain” som vesten ikke har sett før. Hvis dette skjer er det et av to scenarier som er interessante, enten vil de resterende islendingene klare å bygge opp annen næring basert på de gjenlevende kreftene, eller så vil man se en total uttømming av den lille steinen i sjøen, bare fiskerne blir igjen. I tillegg vil et eventuelt EU-medlemskap kunne være katastrofalt for fiskerinæringen, spesielt om de spanske fiskerne utkonkurrerer de islandske på samme måte som de utkonkurrerte de britiske.

Jeg tror på mennesklig oppfinnsomhet, så jeg tror islendingene klarer seg helt fint. Det er alikevel spennende å se om man klarer omveltingen fort nok til å bygge opp et land knust av finanskollapsen.