Tag: Helsepolitikk

Posted in Samfunnsdebatt

Navarsetes sykehusrøre

For ti år siden, i 2001, vedtok Stortinget Sykehusreformen. Den overførte eierskapet av fylkeskommunale sykehus til staten og organiserte dem i regionale helseforetak. Det var…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Helseforetakenes elendighet – om budsjettmaksimering, myke rammer og chicken

Riksrevisjonen refser Helse-Norge i Dagsavisen i dag. Under en presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyringen i statlige helseforetak fortelles det at driftskostnadene har økt fra…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Frihet og følelser – om liberal paternalisme

Civita arrangerte nylig frokostmøte om boka Nudge, de kalte det dulting, en grei fornorsking av uttrykket. Jeg fikk dessverre ikke vært der selv, men har…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Helsereform ute og hjemme – om dekning for alt og alle

Heidi Taksdal Skjeseth skriver i dagens Dagsavisen at “Barack Obama er ikke den første amerikanske presidenten som sliter med amerikanernes helse og helsereform. Men han…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Problematiske kommersielle modeller – om LMS og HMS

Man argumenterer ofte for at effektivitet krever konkuranse, og det er forsåvidt sant. Noen ganger konkurrerer man på feil premisser og med feil insentiver, og…

Continue Reading