Tag: Insentiver

Posted in Samfunnsdebatt

Hjernefluktparadokset – hvordan brain drain kan redde Afrika

Man hører til stadighet at noe av det som truer utviklingsland, spesielt i Afrika, er hjerneflukt, eller såkalt “brain drain”. Det at folk tar utdannelse,…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Oslo Vei er konkurs – om risikopremier i offentlig sektor

Oslo Vei har blitt begjært konkurs. Oslo kommune, som eier, ønsker ikke å investere 103 millioner i videre drift. Da er det ingenting igjen å…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Overgrep og engler – om katolske insentiver

La meg først si at blant historier om tortur, drap, forfølgelse og mishandling, gjør den katolske kirke bra ting også. I det siste har alikevel…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Er offentlig ansatte dårlige – om insentiver og selvseleksjon

Bryan Kaplan på bloggen econlog har skrevet et interessant, om noe høyreorientert innlegg, om offentlig ansatte. Han refererer Murray Rothbard, som mener at det er…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Unio har misforstått – om lønnskamp og insentiver

I dagens Dagsavisen, leser man at iflg OECD-målinger er verdien av høyere utdanning mindre i Norge enn andre steder. Unio, som er fagforeningen for mange…

Continue Reading