Integrering i sivilsamfunnet – om etniske foreninger

Sandnes’ store sønn Shahzad Rana er ute og snakker om støtten til innvandrerforeninger. Han sier i Aftenposten at etniske foreninger ikke bør få støtte, da disse motvirker integrering.

Å måle disse effektene er vanskelig, men man kan enkelt finne analogier fra andre land, for eksempel fra kirkene i USA. Når man samles i til dels lukkede etniske grupperinger vil fellesnevnerne kunne bli dyrket og beskyttet fra endring i mye større grad enn i opphavslandet.

I USA ble de tyske, norske og svenske innvandrere i Minnesota og Nord-Dakota avskjermet og dyrket lutheranismen, og beholdt den vesentlig mer konservativ enn hvordan troen utviklet seg i opphavslandene.

Spørsmålet man da kommer til er todelt, er denne utviklingen noe man bør hindre, og er måten å hindre det å ikke støtte etnisk baserte foreninger?

For å ta det siste først, det kan være uheldig å støtte, som er Shahzad Rana sier, foreninger som separerer deler av befolkningen fra hverandre. På den andre siden er det dumt å ha et for strengt reglement, som kan føre til systematisk utestengelse av innvandrere fra sivilsamfunnet.

Man kan støtte foreninger som tradisjonelt har hatt ord på seg for å være integreringsfremmende, idrettslag og korps. Foreninger som disse setter deltakerne på samme nivå, med fokus på lag og samspill. Problemet er de som ikke føler seg hjemme eller har foreldre som ikke verdsetter de integrerende tiltak. Da vil man fort kunne havne utenfor.

Det andre spørsmålet, om man i det hele tatt bør prøve å stoppe denne utviklingen beskrevet av Rana, er jeg mindre sikker på. Bør man ikke støtte alle foreninger på lik linje? Kristne foreninger som speideren settes det sjelden krav til. Skal denne regelen bare gjelde foreninger som får støtte fra IMDI? Det virker rotete.

Den beste løsningen er å formalisere forholdet mellom sivilsamfunn og stat. Sette opp ett sett med regler som gjelder for absolutt alle foreninger, da vil ikke bare regelverket være lett å forholde seg til, man vil kunne sette anti-eksklusjonsegler, som igjen vil virke positivt på integreringen.

Jeg er delvis enig med Rana, disse foreningene kan på kort sikt hindre integrering, men ved å strukturere sivilsamfunnet bedre, kan vi rydde opp i problemene bedre enn om vi bare nekter enkeltgrupper støtte.

EDIT:

Forskningen kommer som vanlig med et entydig svar, det kommer an på.

Hijab i politiet

Da jeg var liten lærte jeg at fagbevegelsen var arbeidernes reddende engler, at de kjempet for rettighetene til den lille svake mann i gata mot de store stygge konservative kreftene hos arbeidsgiverne, både private og offentlige. Sånn er det tydeligvis ikke lenger. Arne Johannesen og hans kumpaner i politiets fellesforbund har plutselig blitt de store konservative kreftene som kjemper mot de liberale lederne i politikken og i politiet. Man går til angrep på integreringspolitikken bak fagforeningens mørke skjold.

La oss nå prøve å sette ting i perspektiv. Det er to gode argumenter for å tillate religiøse hodeplagg i politiet, og i alle andre uniformerte yrker. Det første er rekrutteringsargumentet. Det er lettere å rekruttere med respekt for alle kulturer enn hvis man holder på det gamle bare for å være konservativ.

Jeg tror ikke at hverken hijab eller turban kommer til å bli vanlig syn i politiet i Norge, men jeg tror heller ikke at politi som bruker religiøse og kulturelle hodeplagg vil få mindre respekt enn kvinnelig politi har fått etter de ble tatt inn til store protester.

Argument nummer to er mer interessant enn rekrutteringen, det er at politiet sannsynligvis lettere vil få adgang til innvandrermiljøet med denne politikken. Man identifiserer lettest med ens egne, og det vil bli lettere for muslimske kvinner å henvende seg til politiet om de kan henvende seg til andre tydelig muslimske kvinner. Politiet vil kunne gjøre jobben sin bedre med å vise mangfoldet sitt.

Effektivitet er det eneste som hjelper mot problemene vi ser i politiet i dag, og effektiviteten vil økes med økt integreringsinnsats og økt signalisering om den.

– Kvinner med hijab er ikke egnet til å bli politi – VG Nett.

– Vet ikke om hijab-politikvinner – VG Nett.

Sier ja til politi-hijab – VG Nett.

– Oslo-politiet positive til politihijab – VG Nett.

Politiets Fellesforbund sier nei til hijab – VG Nett.

Politidirektoratet sier ja til hijab – nyheter – Dagbladet.no.

Politidirektoratet sier ja til hijab – Stavanger Aftenblad.

Dansk politi vil ikke ha hijab – document.no.

SV ønsker hijab i politiet velkommen – document.no.

Politijuristene – ja til hijab, under tvil – document.no.