Tag: Omfordeling

Posted in Oppgaver Samfunnsdebatt

Helsereform i USA

Helsedebatten rager i USA. Hvordan kan USA som det eneste industrialiserte landet i verden uten full helsedekning akseptere og inneha de høyeste kostnadene for helsetjenester…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Misforståelser rundt pensjon – hvorfor Rødt og LO tar feil

Rødt vil i god stil forsvare de offentlige tjenestepensjonene mot regjeringens pensjonsgrep. Deres argumenter er gode, spesielt godt liker jeg […] folk flest velger ikke…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt Samfunnsøkonomi

Subsidier er dårlig omfordeling

I det norske næringslivet har man begynt å legge opp til subsidiert industri i en rate man tidligere ikke har sett. Som man vet har…

Continue Reading
Posted in Humor

Har endelig revolusjonen kommet?

Rett etter enhver ordentlige kommunistiske revolusjon er det to viktige trinn man må gjennom. Først må man nasjonalisere bankene. Det har åpenbart nærmet seg de…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Altfor lite og altfor sent! | Raudt

Altfor lite og altfor sent! | Raudt. Her hadde jeg tenkt å legge ut om hvorfor Rødts store plan ikke stemmer overens med moderne økonomiske…

Continue Reading
Posted in Oppgaver

Political economy of redistribution

Hvordan påvirker AFP omfordelingen i det norske samfunnet? Last ned.

Continue Reading