Helsereform i USA

Helsedebatten rager i USA. Hvordan kan USA som det eneste industrialiserte landet i verden uten full helsedekning akseptere og inneha de høyeste kostnadene for helsetjenester i verden? Siden President Roosevelt introduserte ’The New Deal’ på 1930-tallet, har Demokratiske presidenter i USA forsøkt å gjennomføre omfattende helsereformer, men har måttet ta til takke med inkrementelle forandringer hver eneste gang. I mellomtiden har helsetjenesten vokst seg til et komplekst hybridsystem basert på helseforsikring som etter alt å dømme betjener de sterkeste interessegruppene (les: forsikringsbransjen, legemiddelindustrien og legeforeninger). Med andre ord, systemet betjener alle som er tjent med kostbare løsninger.

I dag står 50 millioner amerikanere fullstendig uten helseforsikring og som en direkte følge av dette dør det et sted mellom 18 000 og 100 000 mennesker årlig av sykdommer som ville vært forhindret om man hadde hatt et offentlig helsetilbud. President Clinton var nærmest ved å gjøre noe med dette, men gikk på en stygg smell i den politiske prosessen som endte med at Demokratene mistet begge kamrene av kongressen i det påfølgende midterm-valget. Helsepolitikk er et svært hett tema da det berører kjernen til den ideologiske konflikten som underbygger amerikanske politikk, nemlig rollen til staten i det offentlige rom.

Barack Obama anser helsereform som høyprioritet, og tilbøyeligheten fra befolkningen for helsereform med en offentlig komponent er sterke enn noensinne.  Kostnadene øker fortløpende, og vil i fremtiden fungere som et hinder for en økonomi avhengig av å kvitte seg med formidable budsjettunderskudd påløpt i Bush-årene og under finanskrisen. President Obama har historisk høy oppslutning, og faktum at noe må gjøres virker klarere enn noensinne. Hva er så sjansene for endelig å fullføre hva Roosevelt startet med ’The New Deal’?

I denne anledningen vil jeg henvise videre til Hans Eirik Melandsø og undertegnedes vedlagte termpaper i ’Political Economy of Redistribution’ for en nærmere titt på problematikken.

US_HEALTH_CARE_REFORM

Does the dividing line between ‘high’ and ‘low’ politics mark the limits of European integration? – The case of Justice and Home Affairs

The development of justice and home affairs (JHA) as a European Union policy-making field has gone from a pragmatic and unobligated type of collaboration outside the European Community towards a closer cooperation within the EU. Effective ‘laboratories’ such as the Council of Europe, TREVI and Schengen have been active parts in the development.

Further, we can see driving factors as overcoming transnational challenges, spillover effects from the internal market and Europeanization contributing to the quite rapid development of the JHA. Still, there is a way to go for creating an effective arena of freedom, security and justice in Europe. There is evidence that the partition of `high’ and `low’ politics confines the European integration, put in proof from the more lately British, Irish and Danish opt-outs from the Reform Treaty. 

I will in this essay give a brief historical overview of the historical development of the JHA, then a more analytical approach for understanding the status-quo and I will use the Reform Treaty as an example of my belief that state sovereignty still is valid as a restraint for transiting this area from intergovernmentalism into the Community method. 

Download paper

Government Growth

Government spending has grown relative to government output in most countries with elected governments in the post-war era. This increase is claimed to be independent of budget and tax systems, federal or national governments, and the size of bureaucracy. However, the relatively rates of change in different countries are dependent on different arrangements.

The aim of my little research was to say something about the growth of governments between 1995 and 2005 for some 20 selected OECD-countries. I have use the Borcherding government growth model to estimate a predicted growth rate and then compare this to the actual growth rate. In general, the predicted growth rates are positive and the actual growth rates are negative. Openness matters, as well as election systems.

I wanted to detect which characteristics of a country that can influence the government growth rate. My overall suspicion is that all the countries in my sample have experienced a growth in government. This prediction is this is especially aimed at the Scandinavian welfare states. I suspect that the growth rate is smaller in the liberal welfare states as the United Kingdom, and the corporatist welfare states of Continental Europe and in the US. I will also expect that the larger increase in GDP per capita, the larger the increase in government growth will be. Since we can witness more and more advanced welfare states, I will also expect the growth rates of rival goods to be higher than the non-rival goods. The wave of New Public Management (NPM) can restrain this growth, so I expect the country of the NPM-origin, the UK, to have a smaller growth rate – which I believe holds for other liberal democracies and the US as well. Further, I believe that semi-presidential democracies and single-party majority governments will have a smaller growth rate, since this can function as controllers of inefficient universalistic allocation and overspending. Another suggestion is that majoritarian election democracies have a larger government growth than proportional representation democracies.

Finally, I will also suspect small and open economies to have larger public expenditure to be able to stand against economic shocks, than the big and more self-sufficient countries in my sample.

Curious? Check the findings in the attached paper.

Download paper

The Regulatory Difficulties in Implementing the ‘EU ETS’

Denne oppgaven er satt i sammenheng med faget jeg hadde 3. semester på ‘Political Economy’-mastergraden – Political Economy and Regulation.

Som oppgavetittelen tilsier omhandler oppgaven de regulatoriske implikasjonene som inntreffer under implementeringen av kvotehandelsystemet. I oppgaven tar jeg for meg veien frem til implementeringen av systemet i EU samt til en viss grad de underliggende årsakene til systemet. Videre følger en “analyse” av første del av kvotesystemet (2005-2007) for deretter å se på de foreløpelige resultatene som fremkommer av del 2 (2008-2012), samt noen tanker om videre drift og forventede resultater. Store deler av oppgaven er videre dedikert til en spesiell teori innenfor fagfeltet regulering, nemlig ‘positive theory of economics’.

Håper oppgaven vil være til nytte for de som leser oppgaven, selv om jeg erkjenner at det er kanskje kun for “spesielt interesserte” personer :o)

the-regulatory-difficulties-inimplementing-the-eu-ets

Political Economy of Regulation

Her er en oppgave jeg skrev for Political Economy of Regulation, som noen overbeviste meg om å poste på en fest. Den er ikke spesielt bra, særlig siden jeg skulle skrive den i et neofunksjonalistisk perspektiv, og ikke er helt sikker på hva det innebærer.

Last ned.