Tag: Stortinget

Posted in Samfunnsdebatt

Sosialmediastrategi er feil fokus – om valg og salg

Vi hører til stadighet at sosiale medier bare blir viktigere og viktigere. Det hører vi både fordi de som livnærer seg på å hjelpe oss…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Hvorfor jeg ikke kan stemme til høsten

La meg si først som sist, jeg er medlem i Arbeiderpartiet. De har en sosialpolitikk jeg mener er viktig og riktig for å sikre økonomisk…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt Samfunnsøkonomi

Stortingslønna er ikke for lav – hvorfor Elin Ørjasæter tar feil

Det foregår for tiden en debatt om lønninger i Stortinget. En debatt satt i gang av Elin Ørjasæters innlegg om at de flinkeste av oss…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Navarsetes sykehusrøre

For ti år siden, i 2001, vedtok Stortinget Sykehusreformen. Den overførte eierskapet av fylkeskommunale sykehus til staten og organiserte dem i regionale helseforetak. Det var…

Continue Reading
Posted in Internett Samfunnsdebatt

Slakktivismens forbannelse – de hører jo på oss

Slakktivisme, eller slacktivism som det gjerne kalles, er aktivisme fra sofakroken. Når man gjennom nye mediekanaler, spesielt på Internett prøver å påvirke politikere og andre….

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Forskningens forbannelse – om forskningsråd og politikk

Politisk satsing på forskning er interessant. I likhet med all politikk setter man gjerne opp grenser for hva som er rett og galt å forske…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Stortinget – ikke utdannet, ikke dannet

Et valg er over, og sammensetningen på Stortinget er i endring. Selv om man gang på gang hører at Norge har den lavest utdannede nasjonalforsamling…

Continue Reading
Posted in Internett Samfunnsdebatt

Datalagringsdirektivet og statistikk – om oppklaringsprosenter

Statistikk i politikken er vanskelig, både fordi man ikke kan bli enige om tallene, og fordi man er uenige om innslagspunktene for relevante tiltak. Man…

Continue Reading
Posted in Internett Samfunnsdebatt

Datalagringsdirektivet og partiene – en øvelse i rational choice

Det har i det siste vært mye debatt om datalgringsdirektivet (DLD) og dets implementering i Norge. Det ble fremlagt en utfordring om å skrive om…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Onarheims skivebom – om komiteledere og vararepresentanter

Leif Frode Onarheim kritisereri dagens Dagsavisen regjeringen for å sette inn vararepresentanter i Stortingets presidentskap og som komiteledere fordi det kan føre til mindre kontinuitet…

Continue Reading