Tag: Utdanning

Posted in Samfunnsdebatt Samfunnsøkonomi

Market failure og måledilla – Høyresidens skitne hemmelighet

Det foregår en debatt i skole, helsevesen og barnehage om hvorfor alt skal måles. Osloskolen, styrt opp til veldig nylig av et høyredominert byråd, har…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Hernes må vernes – Reform 94 og #yrkesfag

Det foregår en debatt rundt utdanning som er både misforstått og farlig. FrP har aldri blitt beskyldt for å vise for mye innsikt i sakene…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Dumbshaming – hvor lavt kan man synke?

I USA har man de siste dagene tatt et oppgjør med slutshaming. I Norge derimot har vi tydeligvis begynt med dumbshaming. Vi skal altså nå…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Valg 2013 – den evige veksten

Fremover mot valget kommer jeg til å kjøre noen poster rundt populære debattemaer for å illustrere de bakenforliggende forutsetningene. Har dere forslag til tema, si…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Hjernefluktparadokset – hvordan brain drain kan redde Afrika

Man hører til stadighet at noe av det som truer utviklingsland, spesielt i Afrika, er hjerneflukt, eller såkalt “brain drain”. Det at folk tar utdannelse,…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

NHO våser om utdanning – difrensiert studiestøtte er tull

NHO er sinte. Eller Baard Meidell Johannesen er sinna iallfall. Han skriver i NHO-bloggen at studentene koster penger, ikke er flinke nok og studerer feil…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Stortinget – ikke utdannet, ikke dannet

Et valg er over, og sammensetningen på Stortinget er i endring. Selv om man gang på gang hører at Norge har den lavest utdannede nasjonalforsamling…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Noe du lurer på del 2 – spør om hva du vil

Det nærmer seg igjen eksamenstid for mange unge lovende studenter, og siden folkene bak polecon.no er en utømmelig kilde av kunnskap, så skal man altså…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt

Unio har misforstått – om lønnskamp og insentiver

I dagens Dagsavisen, leser man at iflg OECD-målinger er verdien av høyere utdanning mindre i Norge enn andre steder. Unio, som er fagforeningen for mange…

Continue Reading
Posted in Samfunnsdebatt Skole & Utdanning

De flinke er ikke smarte – og de smarte trenger hjelp

I det siste har vi lest mye om de flinke barna som ikke får god nok oppfølging på skolen, de som lider under en enhetsskole….

Continue Reading