Gjør døren høy, gjør porten vid – Robotene kommer for å gi oss mer fritid

Marte Gerhardsen skriver i Aftenposten at robotene kommer for fullt inn i arbeidslivet og at det må reguleres slik at vi ikke får økt ledighet. Det er en forutsigbar og forståelig politisk arbeiderpartireaksjon på trusler mot arbeidsstokken. Saken er bare at om dette gjøres riktig vil det ikke være en trussel, men bare et gode.

For det første har robotene allerede kommet. Det er automatikk i sveising, trykking, scanning og mye annet som allerede har erstattet ansatte. I tillegg vil vi ha automatikk som kan rapportere regnskapstall, gjøre rettsoppslag og mye annet. Men dette er igjen ikke noe som er nytt, det er bare bredden som er ny, og det handler mer om resten av økonomien enn om kunstig intelligens.

Den store forandringen som skjer er at mer og mer data og metadata er digitalt tilgjengelig. Lovdata har alle lover og alle dommer man trenger, google books og andre tjenester har et enormt utvalg av skrevne tekster. Nå man fyller ut timekortet på jobb er det digitalt, når man betaler med kort digitaliseres handlevanene. Dette handler om at sluttbrukeren, enkeltkonsumenten nå er mer fortrolig med elektronikken.

I tillegg er folk villige til å gjøre mer selv. Nettbank fungerer fordi folk ikke forventer at noen andre skal fylle ut ens giro. Jeg bor for tiden i England og går nesten aldri til en betjent kasse på supermarkedet, selvbetjeningen er raskere og bedre. Når én ansatt kan overvåke 12 kasser er det klart det lønner seg, og bedre service blir det også.

Hver enkelt av oss blir dermed mer produktive. Det kan vi løse som amerikanerne, med mer penger til eierne. Vi kan løse det som tyskerne, med høyere lønninger eller vi kan løse det som svenskene, med kortere arbeidsdager. I stedet for å øke arbeidsledigheten kan vi altså korte ned arbeidstiden.

Med økt produktivitet er det enkelt å rettferdiggjøre sekstimersdagen. Hvis en relativt billig løsning kan gjøre jobben min to timer enklere kan jeg enten gjøre mer eller jeg kan gjøre det samme på to timer mindre. Men det er ikke noe privatøkonomien vil klare på egenhånd. Her må LO, NHO og myndigheter jobbe sammen og komme til et godt kompromiss. På NHO-konferansen som foregår nå er det mange som spår videre nedgang i økonomien, og det er nå vi virkelig har muligheten til å endre ting.

Ved å gjøre de store endringene i nedgangstider vil vi være bedre rustet til oppgangstidene. La oss innføre sekstimersdagen nå, så kan vi drive den norske økonomien fremover i årene som kommer. Robotene må komme og de må komme fort, sånn at vi får tatt et par timer ekstra i marka på kvelden.

7 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.