Innestemme i transdebatten

Denne tråden ble opprinnelig publisert på Twitter.

Hei @anineki

Etter å ha hørt deg i diverse debatter velger jeg å tro at du kommer inn i denne debatten med åpent sinn.

Jeg skal prøve å forklare deg litt av utfordringen med denne debatten, med innestemme og greier, men da trenger vi litt mer enn en tweet.

Tråd 🧵

1/22

Først og fremst er det tre grupper som deltar i denne debatten. Disse har ganske forskjellig utgangspunkt og deres meninger får ganske forskjellige følger.

2/22

Den første gruppen er de hele debatten handler om, transpersonene og som en forlengelse, deres allierte; hvorav mange er fagfolk innenfor medisin og biologi.

Deres hovedpoeng er, som det så ofte er med fagfolk, «det er ikke så enkelt.»

3/22

22Det er definitivt folk i denne gruppen som har bastante meninger, ofte da på individets rettigheter. Man burde ikke måtte steriliseres for å bli anerkjent som det kjønnet man er, eller man burde ha rett til kjønnsbekreftende behandling etc.

4/22

I gruppe nummer to så har du de som driver en aktivitet hvor kjønn er en avgjørende faktor og som egentlig bare ønsker å drive med det i en inkluderende og ikke-diskriminerende setting. F.eks. er dette IOC og endel idrettsforbund, det er mange arbeidsgivere, politikere etc.

5/22

Hovedpoenget her er at det er et ønske om å forstå hva som er rettferdig, hva som er moralsk riktig og moralsk godt å gjøre. Helst vil de ha et svar med to streker, men, jfr. over, ofte er det ikke så enkelt.

6/22

Til slutt har du de som ser på kjønn som en ren dikotomi. Du er enten mann eller kvinne, enten drevet av religiøs tro eller annen overbevisning. De ekstreme i denne gruppen snakker ofte om kjønnsbaserte rettigheter.

7/22

Argumentet til bl.a. noen av disse som nå blir løftet frem i media, er at ciskvinner (til forskjell fra transkvinner) har egne behov og medfølgende rettigheter som de har tilkjempet seg som det er problematisk at transkvinner får tilgang til.

8/22

Det kan være i helsevesenet, i idretten, i offentlig administrasjon og mer. Dette er rettigheter for kvinner (som de definerer ciskvinner og transmenn under) og ikke menn (cismenn og transkvinner)

9/22

Jeg kan se for meg at enkelte nå sitter og nikker og tenker «gode poenger på alle kanter»

Ok, men hva er da konsekvensene av at hver av gruppene får det som de vil? Hvordan vil det samfunnet se ut?

10/22

Vel, gruppe to kan man se bort fra. De er i hovedsak reaksjonære og vil derfor bare forholde seg til samfunnet som det er.

Gruppe en er der vi i stor grad er på vei i Norge. Juridisk kjønn er mye mer fritt, kjønnsbekreftende behandling er enklere å få, etc.

11/22

Og nedsiden virker svært begrenset. Samfunnsrom tidligere forbehold ciskvinner vil nå også inkludere transkvinner. Vi vil få noe flere fødende transmenn. Og noen idretter vil kanskje ha transpersoner som gjør det bra, middels eller dårlig.

12/22

Men det er små tall. I USA anslo UCLA i 2016 at ca 0,7% av den voksne befolkningen er trans. I Norge tilsvarer det ca 37 000 mennesker (andel av hele befolkingen i 2019, ikke bare voksne)

Så sannsynligheten for faktisk å møte en transkvinne i et samfunnsrom er svært liten

13/22

Man snakker om transkvinner i fengsler, der er det ett faktisk eksempel på en overgriper mot kvinner som identifiserer seg som kvinne og har søkt å få sone i kvinnefengsel i UK etter først å ha sont deler av dommen i mannsfengsel.

14/22

Ettersom du er jurist vil jeg la deg tolke konsekvensene av det, men spørsmålet mitt som lekmann er da, er det vesentlig forskjellig fra alle andre overgripere i fengsler?

15/22

Hva er da konsekvensene av at gruppe tre får sin vilje? Det trenger vi ikke egentlig spekulere i. Fordi det er der vi har vært i mesteparten av historien vår. I stor grad er vi der fremdeles i dag.

16/22

I USA er det meldt om 50 drap av transpersoner så langt i 2021. I 2020 var det 44.
17/22

https://www.hrc.org/resources/fatal-violence-against-the-transgender-and-gender-non-conforming-community-in-2021

I Norge var det, som du vet bedre enn meg, ikke hatkriminalitet å angripe noen på grunn av kjønnsuttrykk før i 2020. I Sverige har hver tredje transperson vært utsatt for psykisk vold det siste året.

18/22

I en tid hvor lesbiske og homofile får det bedre, har transpersoner markant dårligere levekår enn andre i samfunnet.

19/22

https://www.bufdir.no/aktuelt/ny_undersokelse_transpersoner_i_norge_opplever_markant_darligere_levekar_enn_andre/

Det kan godt hende at alle sider i denne debatten har gode poenger og at man må snakke mer med innestemme, men den ene siden ønsker å bedre levekårene til en utsatt minoritet, og den andre ønsker ikke å anerkjenne dem i det hele tatt.

20/22

WHRC, som åpenbart har tatt navnet sitt fra HRC, den største LGBTQIA+organisasjonen i USA, ønsker et samfunn der vi ikke anerkjenner transpersoner, der volden og diskrimineringen vil fortsette.

21/22

Så, @anineki

Jeg håper denne tråden var litt opplysende. Og at den enorme forskjellen i utfall også informerer din vurdering av argumentene og tonen i debatten.

Det er nemlig kanskje ikke helt rimelig å be desperate mennesker snakke med innestemme.

22/22

Originally tweeted by Jon_Lien (@Mr_Jon_Lien) on 11/12/2021.

Og Anine Kierulf svarte på godt på denne tråden (og jeg håper hun tilgir meg for å publisere hennes ord også).

Tusen takk for en opplysende og vennlig forklarende tråd! Den satt jeg stor pris på, og jeg lærte også mer om temaet. Jeg er ikke så dreven på 🧵, men prøver meg på tre ettertanker: 1/8

Jeg har jobbet med temaet fordi jeg jobber med utsatte grupper og minoritetsvern, og er kjent med de fleste rettslige argumenter for og mot, tror jeg. Det jeg har savnet, er et journalistisk blikk på den harde debatten. 2/8

For den er jo ikke bare hard én vei, og ikke bare overfor de man ser som – for lack of a better word – motparter. Den gjør det vanskelig å orientere seg også for dem som bare prøver å forstå. Reaksjonene på min tweet virker litt Q.E.D. 3/8

Det jeg leste som et ønske om å forstå, var grunnen til at jeg roste reportasjen i @Klassekampen. Ikke fordi jeg ikke har et inntrykk av posisjonene, ikke fordi jeg er blind for hvor voldsomt dette er for dem det gjelder. 4/8

Jeg har ikke sagt noe om hvordan jeg selv vurderer stemmene eller balansen i saken. Jeg er tilhenger av at redigerte medier prøver å åpne opp temaer som går helt i stå på SoMe. For meg gjorde reportasjen det. 5/8

Jeg har heller ikke bedt noen her, nå, om å snakke med innestemme. Jeg roste _reportasjen_ for å innta en slik stemme. Andre kan lese den annerledes, og det gjør åpenbart mange. Det har jeg forståelse og respekt for. 6/8

Jeg er glad du valgte å tro at jeg kom inn i debatten med et åpent sinn. Jeg skulle ønske vi alle litt oftere kunne ha dette som utgangspunkt for kommunikasjon. I SoMe er det sjelden slik. Jeg har derfor lurt på hvor egnet SoMe er for diskusjon av vanskelige tema. 7/8

Du viser at det kan gå an, så igjen tusen takk både for det, og for god og tankevekkende tråd. God søndag. 8/8

Originally tweeted by Anine Kierulf (@anineki) on 12/12/2021.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.