Dreper borgerlønn arbeidslysten?

Denne tråden ble opprinnelig publisert på twitter.

Borgerlønn, eller universal basic income (UBI), er veldig i vinden. Men det er et spørsmål som stadig kommer tilbake, vil ikke folk bare slutte å jobbe da?

Det korte svaret er nei.

Det litt lengre svaret er sannsynligvis ikke, og det skal jeg prøve å vise her.

Tråd 🧵

1/23

Disclaimer: jeg er medlem i MDG uten verv og deres syn på borgarlønn kan du lese her:

https://www.mdg.no/mindre_forskjeller

2/23

Hva er UBI?

En økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn,tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

3/23

Definisjonen kommer fra wikipedia og den peker på tre ting:
1. betingelsesløs økonomisk ytelse
2. universell
3. høy nok til å leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

4/23

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Garantert_grunninntekt

Punkt 1 er viktig, fordi dette er, som linken til MDG lenger oppe viser, et redistribuerende tiltak.

Det har siden den industrielle revolusjonen og lenger vært en enorm økning i effektiviteten i økonomen. Det har gjennom kapitalismen ført til en enorm ulikhet.

5/23

Og som vi har lært av ergodicity economics, så er skjevdelingen en gitt følge av økonomien. Uten omfordeling vil vi få det bedre i gjennomsnitt, fordi noen få vil få det enormt mye bedre.

Og da vil borgerlønn være det naturlige neste steget i det omfordelende samfunn.

6/23

Punkt 2 er også viktig. Hele poenget er at dagens system hvor man skal behovsprøve for å oppnå rettferdighet ofte slår feil. Ofte på grunn av dårlig design. Det så vi i nyhetene senest i dag.

7/23

https://www.nrk.no/norge/_bisarre-hull_-stjeler-bo–og-stromstotte-fra-tusener-1.15793970

Ved å ha en universell utbetaling vil man unngå dette dårlige designet. Det betyr også at man ikke må være jurist for å pløye gjennom byråkratiet i NAV.

En enorm forenkling for de som i dag må bruke enorme ressurser for å få det de faktisk har krav på.

8/23

Og så, punkt 3, det er viktig at det er et høyt nok beløp.

Det skal være nok til å leve et verdig liv og å delta i samfunnet. Og det er her den største uenigheten står. For, hvor mye er det?

Og er det like mye for alle?

9/23

Nei, det er ikke sånn at det er det samme for alle hva det krever å leve et verdig liv. Mange folk har funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilstander som gjør at det er mer krevende å leve verdige liv og å delta i samfunnet.

10/23

Til forskjell fra det vanlige argumentet fra konservative tilhengere av UBI skal det ikke erstatte alle andre sosiale overføringer. Det må fremdeles være stønadsordninger for mennesker i spesielle situasjoner, men UBI vil være et basisnivå som forenkler resten.

11/23

Noen av de som før stod bak nettstedet (og magasinet) Cracked har laget en ganske fin video om bl.a. UBI. Anbefaler den, selv om humoren kan bli litt spesiell til tider.

12/23

Og så til spørsmålene:

A. Slutter folk å jobbe med borgerlønn?
B. Blir noen yrker borte?

Min spådom:
A. Nei
B. Ja, men kanskje ikke de du tror

La oss ta en titt på forskningen.

13/23

Argumentet fra høyresiden er at ettersom fritid er et gode så vil en utbetaling uten jobb nødvendigvis vil kjøpe fritid. Det er et interessant poeng, men det er ikke nødvendigvis et poeng for de som er motstandere av UBI.

14/23

I USA vet vi at det er enkelte som jobber opp til tre og fore jobber for å få endene til å møtes, og vi vet samtidig at barn med foreldre som er til stede gjør det bedre enn de uten. Kanskje det da ikke er så dumt at man velger å jobbe noe mindre?

15/23

Men hvis du ser på de som plutselig får mye penger, nemlig lottovinnere, så viser det seg at det er andre faktorer enn bare å vinne penger som avgjør om du fortsetter å jobbe. Det betyr at det ikke er så enkelt.

16/23

https://www.researchgate.net/publication/8190556_Work_Centrality_and_Post-Award_Work_Behavior_of_Lottery_Winners

I en studie av 16 forsøk på UBI-type løsninger i 12 land fant man ingen vesentlig reduksjon i arbeidsmengde og man fant en økning eller null reduksjon i u-land og bare en svært moderat nedgang i USA og Canada, og i snitt gikk arbeidsmengden opp

17/23

https://www.researchgate.net/profile/Richard-Gilbert-7/publication/329102801_Would_a_Basic_Income_Guarantee_Reduce_the_Motivation_to_Work_An_Analysis_of_Labor_Responses_in_16_Trial_Programs/links/5c5dc9e292851c48a9c2e819/Would-a-Basic-Income-Guarantee-Reduce-the-Motivation-to-Work-An-Analysis-of-Labor-Responses-in-16-Trial-Programs.pdf

Og argumentet er at de minst ressurssterke brukte ikke den økte inntekten til å kjøpe fritid,men til å øke inntektspotensialet sitt

Man fikk plutselig råd til utdanning og videreutdanning. Man fikk råd til å slutte på nattjobb,som kan bedre arbeidskapasiteten på dagen

18/23

Andre forsøk har vist at rusmisbruk har gått ned (se videoen lenker til over for kilde), helt i tråd med teorien om at knapphet skaper hastverk. Hvis du vet du har råd til å drikke i morgen er det mindre sannsynlig at du drikker med en gang du får penger i dag.

19/23

Som en avstikker er det helt i tråd med det vi ser i innvandringspolitikken. Når man har løse innvandringsregler drar folk ut og inn, men når man strammer til så kommer folk inn og blir. I frykt for ikke å kunne komme inn senere.

20/23

Det later altså til at motivasjonen forblir selv med UBI.

Men hva med type yrke? Forsvinner noen yrker?

Sannsynligvis ja. Folk kan plutselig bli mer kresne på hvilke jobber de tar, men jeg tror ikke det er de mange kanskje tror som blir borte.

21/23

F.eks. så tror jeg ikke renholder vil forsvinne. Noen må vaske områdene vi oppholder oss. Men kanskje de må få bedre betalt.

Byråkrater og jurister kan derimot plutselig se en økt automatisering. Samme med serveringssteder, butikker og andre servicebedrifter.

22/23

Men dette er den naturlige gangen i et samfunn som blir mer og mer effektivt.

Det viktigste er nemlig at UBI fjerner risikoen ved å prøve noe nytt, om det er håndlagde sko eller Growleri. Og med redusert risiko kan mennesker gjøre underverker.

23/23

Originally tweeted by Jon_Lien (@Mr_Jon_Lien) on 07/01/2022.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.