Postmann Pat – et forsvar for en stakkars offentlig tjenestemann

Aftenspostens Henning Carr Ekroll har forstått journalistikkens rolle. I det jeg bare kan anta er små velfortjente pauser fra terrorisme, krig, flyktininger og politikk har han skrevet noen humoristiske stykker, først om Brannman Sam og så om Postmann Pat. “Fem punkter ved Postmann Pats virksomhet som burde granskes av myndighetene” (Aftenposten) Han beskriver Pat som… Continue reading Postmann Pat – et forsvar for en stakkars offentlig tjenestemann