Oljefondet av

March 17th, 2009

Forvaltere av oljefondet har den siste tiden måtte tåle hard kritikk som følge av de massive (dog urealiserte) tapene som ble fremlagt i årsrapporten for 2008. I kjølvannet av dette har media hatt mye å ta fatt i.

Investeringsanalytiker Lars Haakon Søraas har hatt en del å si om dette emnet, med flere innspill i DN, finansavisen og Tabloid på TV2. Spesielt er det den aktive forvaltningen som i følge ham er mest kritikkverdig. Vedkommende har på sin egen blogg en rekke innlegg som er vel verdt å lese.


Om forfatteren:  Master of Science in Political Economy