Kina strammer grepet – takk og pris av

October 29th, 2010

Kina ønsker ikke lenger å selge sjeldne jordarter, jordarter som inneholder visse metaller, for en slikk og ingenting på det internasjonale markedet. Aftenposten får dette til å høre kritisk ut, men det er det altså ikke. Det er bra.

Det kineserne gjør, er å verdsette noe nærmere en markedspris. Det er svært positivt. Ikke bare fordi noen kinesiske gruveeiere tjener mer penger på det, men fordi det skaper verdifulle arbeidsplasser for lavt utdannede i både Australia og California. I tillegg skaper det insentiver til innovasjon for å komme bort fra disse metallene, sånn at man får en bedre balanse i markedet for sjelden jord.

Dette er nok et eksempel på hvordan kunstig lave priser ikke er til det beste for de involverte. I Norge har vi f.eks. kunstig lave kraftpriser, spesielt for tungindustrien. Da dette på kort sikt er bra, har det vist at det på lang sikt ikke gjør oss mer konkurransdyktige, ikke hjelper sysselsettingen og begrenser krafteksporten til mer konkurransedyktige økonomier med mer forurensende kraftproduksjon.

I en tid hvor argumentet mot monstermaster er at de skal støtte økt eksport, ser man hvor sneversynt befolkningen blir når de store viktige saker er på dagsorden. Da er det viktig at politikerne tar ikke bare det lokale ansvaret, men det internasjonale, makroøkonomiske ansvaret.


Om forfatteren:  Med en mastergrad i Politisk Økonomi fra Handelshøyskolen BI, har jeg akkurat begynt å jobbe i markedsanalyse. Mine faglige interesser er i økonomisk vekst og rational choice.


Tags: , ,