Imperiet slår tilbake – om det britiske valget av

May 12th, 2015

Det en gang så stolte folket i Storbritania har nok en gang gått til valgurnene for å stemme på sine representanter i Parlamentet. Av de 650 enkeltrepresentantkretsene, tok de Konservative hjem 331 plasser. Det britiske politiske landskapet er generelt ganske enkelt oppdelt. De Konservative tar valgkretsene i den engelske landsbygda, mens Arbeiderpartiet tar byene og Skottland. Utover det er det noen omstridte områder som kan slå begge veier. Denne gangen ble det ikke helt sånn. De Konservatives fremgang sikret altså rent flertall i parlamentet, og den første rene konservative regjeringen siden John Majors regjering på nittitallet. Men, har det britiske folket egnetlig blitt mer konservative? Har de gamle tilhengerne av imperiet tatt på seg buksene og overbevist resten av befolkningen?

Svaret til det er ganske enkelt nei.For det første har ikke folk blitt spesielt mye mer konservative. De konservative gikk bare frem 0,8 prosentpoeng totalt og bare 1,6 prosentpoeng i England. Til sammenligning gikk Arbeiderpartiet frem 3,6 prosentpoeng i England. Den store overraskelsen, og en av de to store bevegelsene var den store tilbakegangen til Liberaldemokratene. De gikk fra 57 til 8 representanter i Parlamentet.

Liberaldemokratene har her klart å vise den store svakheten med å være et lite middelparti i det som essensielt er et topartisystem. Etter forrige valg ble mange av velgerne deres misfornøyde med at de støttet en svært konservativstyrt politikk, så de som ikke ønsket konservativt styre stemte heller på Arbeiderpartiet. I frykt for å miste disse velgerne la Liberaldemokratene seg nærmere Arbeiderpartiet og mistet dermed de som ønsket fortsatt koalisjon med de Konservative. Dermed mistet man velgere til begge sider, og mistet nesten hele partigruppen.

Den andre store bevegelsen i Parlamentet var at skottene, etter å ha valgt ikke å forlate den britiske unionen tid, tilsynelatende hadde fått opp sulten på egenråderett. De stemte i sine 59 kretser i Skottland inn 56 representanter fra det Skotske nasjonalistpartiet (SNP). SNP er i all hovedsak ganske i tråd med Arbeiderpartiet, om kanskje noe lengre til venstre, men med hovedfokus på et fritt Skottland.

Men, selv med en fremgang i andel stemmer på 1,5 prosentpoeng siden forrige valg, var den store taperen det britiske Arbeiderpartiet. Med en uklar politikk, og med en lite likt og venstrevridd leder i Ed Milliband, har Arbeiderpartiet klart å støte fra seg alle som ikke er i den harde kjernen. Selv Ed Milibands bror, David Miliband var ute på BBC og kritiserte kampanjen som uklar og for lite inkluderende.

Nå får vi for første gang på 18 år ren Konservativ-regjering i Stortbritania, og det blir spennenede å se om David Cameron og hans kumpaner vil klare å gjennomføre valgløftene om full sysselsetting og lavere skatter. Hvem vet, kanskje en ren flertallsregjering er det som skal til for å gjenoppbygge Storbritania, kanskje Imperiet slår tilbake.

Kilder:
Valgresultatene (BBC)
Cameron tells Cabinet to focus on opportunity and compassion


Om forfatteren:  Med en mastergrad i Politisk Økonomi fra Handelshøyskolen BI, har jeg akkurat begynt å jobbe i markedsanalyse. Mine faglige interesser er i økonomisk vekst og rational choice.