Krisesentre i Industriell Skala av

November 19th, 2009

I råteksten Women-Children Protection Cities (WCPC) lanseres et fullblods nytt konsept for nasjonsbyggning. Nå må det sies at mange av de områdene som omtales nettopp ikke har fungerende nasjoner, derav tillegget om at dette egentlig handler om sivilisasjonsbygging, ikke nasjonsbygging eller den allerede totalt uthora uhjelpen.

Frisk satsing med andre ord.

Ideen går i korte trekk ut på å oppgi den nåværende strategien for nasjonsbygging, preget av militær okkupasjon og kostbare infrastrukturelle programmer – eksempler er Irak og Afghanistan. Istedenfor bør det komme en ny strategi som går ut på å bygge beskyttede leirer for kvinner og barn. Menn holdes bevisst utenfor. Med god kontroll på befolkningen i leirene så kan omfattende utdannelsesprogrammer ihvertsettes. I og med at leirene er relativt tett befolket er det lett å utvikle infrastrukturen til et akseptabelt nivå til en svært lav pris. WCPC strategien er inneforstått med at jobben med å stable ikke funksjonerende stater på bena er en oppgave som tar årtier.
Strategidokumentet er kort og konsist – kun 11 sider og er såpass avikende i formen fra eksisterende former for hjelp til fattige land at det burde sørge for god mental underholdning.
På den negative siden må sies at det har muligens blitt tatt noe lett på å dokumentere de problematiske sidene ved de nåværende virkemiddlene for nasjonsbygging. Dette forutsetter at leseren er klar over problemene og allerede innehar et minimum av kunnskaper om temaet. Videre er det ikke kastet bort unødvendig tid på politisk korrekthet, lesere på den ømme venstreside kan lett føle seg støtt over at noen kaller en spade for en spade.

Gratis og fullt lovlig nedlastbart.


Om forfatteren:  To change this standard text, you have to enter some information about your self in the Dashboard -> Users -> Your Profile box.


Tags: , , ,