The Mystery of Capital av

November 18th, 2009

The Mystery of Capital

Av Hernando de Soto

Av og til oppdager man en hittil ukjent gullklump – The Mystery of Capital0465016154 er en slik en. Utgitt i 2000, har boken blitt greit forbigått i Norge, mens den i utlandet har gitt de Soto stjernestatus som økonom.
Bokens eksempler er stort sett hentet fra Sør-Amerika, hvor de Soto opprinnelig kommer fra. De Soto bruker nesten utelukkende fast eiendom som tema, troligvis fordi dette er et begrep som er holdvis lett å kvantifisere. Forfatteren viser med enkle grep hvordan mangelen på funsjonalitet i tilsynelatende enkle saker sørger for hele økonomier strander.
De Soto statuerer gjennom forsøk elevene hans gjennomførte hvor vanskelig det var å operere i den lovlige delen av økonomien i land som Peru og Phillipinene. Diagrammene med hvor mange offentlige kontorer, godkjenninger og prosesser en søknad om oppstart av bedrift eller et kjøp av eiendom må igjennom for den som ikke har råd til å la et advokatkontor ’smøre prosessen’ – vil ta pusten fra de fleste. Det er som om vi i Norge faktisk burde eksportere byråkrater istendenfor uhjelp.
De Soto viser til at selv de fattigste land egentlig har alt som trengs for økonomisk vekst, problemet er at de ikke klarer å synliggjøre verdiene ved hjelp av dokumentasjon. Bedriftene forblir ørsmå og utenfor den lovlige økonomien. Hus forbedres ikke fordi de ligger på land som ingen vet hvem som eier.
De Soto viser til utallige eksempler hvordan styresmaktene totalt overseer behovet for reformer av lover or regler til fordel for eksisterende særinteresser med forbindelser til makten. Eksemplene går helt tilbake fra 1700-tallet. Under den franske revolusjonen fikk Colbert 16,000 entrepenører henrettet kun fordi de produserte varer uten å følge Frankrikes industrilover. George Washington kalte i 1783 småbønder som bosatte seg fritt rundt i USA for banditter. Det som etterhvert løste tvistene var at det i begge tilfeller ble så mange ”forbrytere” at lovene måtte gjøres om for å bevare noen som helst illusjon om at loven var til for folket.
Et av de mest øyneåpnende kapittlene handler om USAs trøblete forhold til eiendomsrett. Landet kom skjevt ut i kolonitiden under England, og etter frigjøringen tok det nærmere 200 år med kontinuerlige konflikter før eiendomretten i USA gikk seg til. Et fantastisk studie som nesten kunne vært en bok i seg selv – det gir ihvertfall et helt nytt syn på nybyggertiden og ’det ville vesten’.
Boken er en bøtte kaldt vann i hodet på alle som vil forbedre forholdene i fattige land gjennom donasjoner og infrastrukturell utbygging. Uten en tilsvarende økningen i regjeringenes kompetanse, styringsevne, reduksjon av korrupsjonen og nedjekking av særinteresser, er uhjelp eller andre former for assistanse nærmest verdiløst.
På den andre siden utgjør fortellingen om USAs forhold til eiendomsretten et stort håp. Hvis verdens ledende stormakt har klart det så kan andre land også klare det. Riktignok tok det lang tid å få ting på sin plass, men det handler kanskje mer om prosessen enn om hurtige resultater.
The Mystery of Capital – en gullklump av en bok. Anbefales til alle som noensinne har interesert seg for økonomi eller uhjelp.


Om forfatteren:  To change this standard text, you have to enter some information about your self in the Dashboard -> Users -> Your Profile box.