Dagen da sentrum døde av

September 15th, 2009

I går døde sentrum i norsk politikk, det blir aldri noen regjering med “sentrumskandidatene” igjen.
Allerede ved forrige valg ble sentrum splittet. Da valgte SP å gå inn i den rød-grønne regjeringen, som tok over for en Høyre/Krf/venstre-regjering, en regjering som altså ikke tok med seg SP.
Nå kan Navarsete og co fortsette i sitt rødgrønne prosjekt, mens Krf fortsetter nedturen og Venstre kollapser. Det siste er som et dødsstøt for sentrum å regne.
Frps Carl I. Hagen har spådd det lenge allerede. Først i sin bok og seneste på TV valgnatten – sentrumspartiene blir utradert på sikt.
Venstre har også før Lars Sponheim i lenge kjempet mot sperregrensen. Kommentatorkorpset ser ut til å falle ned på at den store velgervandringen fra Venstre i dette valget har gått til Høyre, og at dette var stemmer de fikk til låns ved forrige valg i et forsøk på å redde den borgelige regjeringen. Nå har Venstre kollapset.
Sponheim hevdet under partilederdebatten i går at Venstre-velgere hadde rømt til AP. Det stemmer neppe. AP fikk tre nye mandater, SV mistet fire. At SV-velgerne skifter blokk i stor stil er tvilsomt. Da er det mer sannsynlig at de åtte Venstre-mandatene som ble borte på Stortinget i går gikk til et Høyre som fikk tilsvarende mange i pluss.
Kronprinsen Ola Elvestuen kom ikke inn på tinget. Der skal Borhild Tenden, som ingen vet hvem er, og Trine Skei Grande, som er mest opptatt av kulturpolitikk holde fortet. Det kan bli tungt.
Sponheim har tydeligvis ikke vært i spesielt edruelig kontakt med velgermassene i sin offensive holdning i denne valgkampen. Nå fremstår hans voldsomme utfall mot Frp som litt småpatetisk når faktum er at han har hatt svært få velgere bak seg. Når mannen så sitter på partilederdebatten og sier at han blåser i mangel på stemmer så lenge han mener å ha stått på Venstres kjernesaker i valgkampen, kan det tyde på at partiet aldri vil bli noe annet enn et marginalt særinteresseparti (med forbehold om at partiets ego ikke er like stort som Sponheims).
Krf er i all valgelendigheten heldig. Valget befester trenden om et parti med en negativ utvikling da det nok engang går tilbake. Men for partiet skjedde det noe mye viktigere enn det – Knut Arild Hareide kom inn på Stortinget og fortsetter dermed i politikken. For Krf bør det ligge tett opp til frelsen. Han er nemlig den eneste i partiet som kan fornye det og igjen starte å hente stemmer. Krf er et splittet parti mellom eldre og konservative stemmer og nye og mer liberale. Den stadige nedgangen viser at partiet må finne opp kruttet på nytt og Hareide er den eneste som kan appellere til den yngre garde og bygge et nytt fundament.
Men det fundamentet ligger neppe i sentrum.
Med et marginalisert Venstre og et SP som trives svært godt hos de rødgrønne (de trives jo i og for seg overalt som Solan Gundersen ville sagt, de får jo det som de vil uansett), er Krf alene igjen sammen med Høyre og Frp på borgelig side. Hva skal de gjøre der? Høyre bør ha skjønt at veien til en borgelig regjering må gå via Frp, det viste dette valget.
Dermed må Krf velge mellom Frp og AP hvis de skal ha regjeringsambisjoner. De kommer til å velge det siste.
Da er sentrrum begravet.


Om forfatteren:  To change this standard text, you have to enter some information about your self in the Dashboard -> Users -> Your Profile box.