Valget: Jeg liker ikke medgiften av

September 11th, 2009

Ved dette valget må man stemme ut fra enkeltsaker eller ren ideologi. Hvis ikke vet du ikke hva du får “attåt”.
Innen markedsføring er medgift et kjent triks. Skal du selge noe gjør du tilbudet enda bedre med å legge ved noe kjøperen får gratis hvis han eller hun kjøper hovedproduktet. Sånn har denne valgkampen også blitt, bare med motsatt virkning.
I Norge har vi to partier som opp igjennom historien har vist seg å være de klart mest styringsdyktige: AP og Høyre.
Hvis man derfor er pragmatisk anlagt, også i sin stemmegiving, fremstår disse partiene som de mest aktuelle. Men i denne valgkampen risikerer en stemme på disse partiene å gi den som skal stemme noe mer – henholdsvis en rødgrønn regjering eller Frp/V/Krf.

Tenkt følgende situasjon:
Jeg stemmer gjerne på AP, men vil for alt i verden ikke fortsette med en rødgrønn regjering.- Jeg stemmer gjerne Høyre, men er heller ikke spesielt lysten på Frp i regjering – ihvertfall ikke i flertall.
En stemme på AP eller Høyre kan argumenteres for å gi disse partiene styrke innad i en eventuell regjeringskonstellasjon, det er jo en bra ting.
For de som er ideologisk forvirret og ikke liker å stemme ut fra enkeltsaker er dermed oppgaven vanskelig.
Kanskje ligger det en stemmeseddel i valglokalet som heter “AP-mindretallsregjering”?


Om forfatteren:  To change this standard text, you have to enter some information about your self in the Dashboard -> Users -> Your Profile box.