Posts Tagged ‘Fildeling’

Fildeling – et insektmiddel mot 68ere av

Tuesday, July 14th, 2009

40 år etter 68-ernes venstreaktivisme driver ungdom igjen med aktiviteter som tvinger samfunnet til å ta stilling. Utstrakt og økende fildeling vil til slutt tvinge samfunnet mot en omdefinering av opphavsrettlovene for å unngå en permanent splitt mellom folkets oppførsel og landets lover.

Dette er vindunderlige nyheter for alle oss som ønsker et oppgjør med den deposittmassen som i dag utgjøres av 68-erne og deres yngre åndelige disipler i landets kulturliv.

En omlegging av opphavsrettslovene vil få konsekvenser langt utover dagens fenomen – at musikkindutrien surmuler. Som ved alle andre systemskifter vil det være vinnere og tapere også i det nye systemet og det vil bli en betydelig utskiftning av aktører. Her presenteres ubeskjedent en liste over vinnere og tapere ved en omlegging av åndsverkslovene.

Vinnere:

  • Amatørskribenter og hobbyister som ikke har til formål å tjene penger
  • Nisjeleverandører av informasjon – beskyttet av kontrakter, ikke opphavsrett
  • Amatørmusikere og musikere som spiller mange konserter
  • Filmer ikke laget med henblikk på gevinst

Tapere:

  • Heltidsskribenter tilknyttet tradisjonelle media
  • Heltids forfattere tilknyttet tradisjonelle forlag
  • Distributører av det som passerer for nyheter som Dagbladet og lignende publikasjoner
  • Studioartister
  • Plateselskaper
  • Filmselskaper som produserer filmer med dyre spesialeffekter for et globalt publikum

Mange av dem som i dag har kultur som levebrød vil slite enda mer fremtiden, samt at distibutører og mellomledd risikerer utradering. Det er dette laget av propagandaformidlere, kvakksalvere, utropere av befalinger og fantasiløse byråkrater i multikulturfabrikkene skal bli salig rensende å bli kvitt.

Del filen din Nordmann!